Lean Management

Lean Management je manažérsky prístup zameraný na minimalizáciu strát a maximalizáciu hodnoty pre zákazníka.

Lean Manažment: Cesta k efektívnejšej a úspešnejšej firme

Lean manažment, známy aj ako štíhly manažment, je systém riadenia, ktorý sa zameriava na elimináciu plytvania a zvyšovanie efektivity v procesoch. Vychádza z princípov Toyoty a je založený na myšlienke, že každý proces má skryté rezervy, ktoré je možné odhaliť a využiť.

Hlavné princípy Lean manažmentu

 • Identifikácia a eliminácia plytvania: Lean manažment sa zameriava na identifikáciu a elimináciu 7 typov plytvania
  • Nadprodukcia
  • Čakanie
  • Doprava
  • Nadmerné spracovanie
  • Zbytočné zásoby
  • Chyby
  • Nepoužívaná kreativita
 • Zameranie na hodnotu pre zákazníka: Lean manažment sa zameriava na to, aby sa produkty a služby vyrábali a dodávali tak, aby čo najlepšie spĺňali požiadavky zákazníkov.
 • Neustále zlepšovanie: Lean manažment sa zameriava na neustále zlepšovanie procesov a hľadanie inovatívnych riešení.
 • Vtiahnutie zamestnancov: Lean manažment kladie dôraz na zapojenie zamestnancov do procesu zlepšovania a ich motiváciu k hľadaniu a implementácii zmien.

Výhody Lean manažmentu

 • Zvýšená efektivita a produktivita: Lean manažment eliminuje plytvanie a zbytočné činnosti, čím sa znižuje čas potrebný na výrobu produktov a služieb. To vedie k zrýchleniu procesov a k zvýšeniu produktivity zamestnancov.
 • Znížené náklady: Lean manažment pomáha znížiť náklady na materiály, energie, zásoby a prácu. To vedie k zníženiu celkových prevádzkových nákladov a k zvýšeniu ziskovosti firmy.
 • Zvýšená kvalita produktov a služieb: Lean manažment sa zameriava na elimináciu chýb a na dodržiavanie vysokých štandardov kvality. To vedie k zvýšeniu kvality produktov a služieb a k zníženiu reklamácií.
 • Zlepšená spokojnosť zákazníkov: zameriava sa na splnenie požiadaviek a očakávaní zákazníkov. To vedie k zvýšeniu spokojnosti zákazníkov a k zlepšeniu ich lojality.

Implementácia Lean manažmentu

Implementácia Lean manažmentu nie je jednorazová udalosť, ale trvalý proces, ktorý si vyžaduje zapojenie celého vedenia a zamestnancov. Existuje mnoho nástrojov a techník, ktoré sa dajú v Lean manažmente využiť, napríklad:

Lean manažment je univerzálna metóda, ktorú je možné aplikovať v rôznych typoch firiem a organizácií. Vďaka svojim benefitom, ako sú zvýšená efektivita, znížené náklady a zlepšená spokojnosť zákazníkov, sa Lean manažment stáva stále populárnejším nástrojom na ceste k úspešnejšej firme.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať