Lean Management

Lean Management je manažérsky prístup zameraný na minimalizáciu strát a maximalizáciu hodnoty pre zákazníka.

Lean Management je manažérsky prístup zameraný na minimalizáciu strát a maximalizáciu hodnoty pre zákazníka. Jeho cieľom je odstrániť plytvanie a zlepšiť efektivitu procesov v organizácii.

Tento prístup sa zameriava na znižovanie neefektívnych činností a času potrebného na dokončenie procesov. Jeho hlavnými princípmi sú:

  1. Identifikácia hodnoty pre zákazníka
  2. Mapovanie procesov a identifikácia plytvaní
  3. Vytváranie toku procesov bez plytvaní
  4. Vytváranie hodnoty podľa požiadaviek zákazníka
  5. Stály vývoj a zlepšovanie

Lean Management sa používa v mnohých odvetviach, najmä v oblasti výroby, logistiky a služieb.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať