Reverzná FMEA

Reverzná FMEA (z anglického Reverse Failure Mode and Effect Analysis) je metóda, ktorá sa používa na identifikáciu možných príčin a následkov pre úspešné fungovanie výrobku alebo procesu.

Reverzná FMEA (z anglického Reverse Failure Mode and Effect Analysis) je metóda, ktorá sa používa na identifikáciu možných príčin a následkov pre úspešné fungovanie výrobku alebo procesu. Oproti klasickému FMEA, ktorý sa používa na predikciu možných chýb v procese, reverzná FMEA sa zameriava na identifikáciu potenciálnych chýb, ktoré by mohli nastať v prípade, že by sa daný výrobok alebo proces správal opačne alebo bol použitý v opačnom poradí.

Reverzná FMEA sa zvyčajne používa v prípade, keď sa musí určiť, ako sa môže daný výrobok alebo proces používať v neštandardných podmienkach. Táto metóda sa tiež často používa pri opravách výrobkov, pretože umožňuje predpokladať, aké problémy by mohli nastať pri rôznych opravách.

Pri reverznej FMEA sa skúma, aké účinky by mohli byť spôsobené jednotlivými zmenami v procese alebo výrobku, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k žiadnym nežiaducim následkom. Týmto spôsobom sa môže zlepšiť bezpečnosť výrobkov alebo procesov a zabezpečiť ich správne fungovanie aj v neštandardných podmienkach.

Kurzy obsahujúce metódu

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať