KVP, Kaizen, CI (Continuous Improvement)

KVP, Kaizen a CI sú všetky pojmy, ktoré súvisia s kontinuálnym zlepšovaním výkonnosti a procesov v podniku. 

KVP, Kaizen a CI sú všetky pojmy, ktoré súvisia s kontinuálnym zlepšovaním výkonnosti a procesov v podniku.  

  • KVP (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess) je nemecký termín, ktorý znamená kontinuálny proces zlepšovania. Ide o systématický a postupný prístup k neustálemu zlepšovaniu výkonu podniku. KVP sa často využíva v oblasti výroby a zameriava sa na zlepšenie kvality, produktivity a efektivity procesov. 
  • Kaizen je japonský termín, ktorý sa tiež týka kontinuálneho zlepšovania. Znamená to „meniť na lepšie“ a je to filozofia a postupný prístup k zlepšeniu výkonu a procesov. Kaizen sa zameriava na malé zlepšenia, ktoré sa vykonávajú postupne, s cieľom dosiahnuť väčšie zlepšenie na dlhšiu dobu. 
  • CI (Continuous Improvement) sa používa ako anglický ekvivalent pre KVP a Kaizen a znamená kontinuálne zlepšovanie. CI je systematický a postupný proces, ktorý sa zameriava na zlepšenie produktivity, kvality a efektivity procesov. CI sa využíva v mnohých oblastiach, vrátane výroby, služieb a riadenia procesov. 

Tieto pojmy sú navzájom prepojené a často sa využívajú v rámci metód a postupov kontinuálneho zlepšovania. Ich cieľom je zabezpečiť, aby sa podnik neustále zlepšoval a aby sa dosahovali čoraz lepšie výsledky a efektívnosť. 

Kurzy obsahujúce metódu

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať