Square Root Law

Square Root Law, známa tiež ako „Pravidlo odmocniny,“ je princíp alebo vzorec, ktorý sa používa na predpovedanie, ako sa zmení výkonnosť pri zvyšovaní veľkosti skupiny alebo tímového úsilia.

Square Root Law, známa tiež ako „Pravidlo odmocniny,“ je princíp alebo vzorec, ktorý sa používa na predpovedanie, ako sa zmení výkonnosť pri zvyšovaní veľkosti skupiny alebo tímového úsilia. Často uplatňujú túto koncepciu v riadení projektov, vývoji softvéru a analýze výkonu tímu.

Square Root Law zakladá efektivitu na množstve ľudí alebo úsilia. Ďalší členovia tímu nemajú lineárny, ale klesajúci efekt. Zlepšenie rastie s odmocninou z počtu členov.

Matematicky to môžeme vyjadriť ako: 

Celková výkonnosť = Konštantná hodnota * odmocnina(z počtu ľudí alebo úsilia) 

Tím s 4 členmi má výkonnosť 100 jednotiek. Pridanie ďalších 4 členov nemusí zdvojnásobiť výkonnosť. Namiesto toho sa očakáva zvýšenie asi 2-krát, keďže odmocnina z 8 (pôvodní 4 členov + pridaných 4) je približne 2,83.

Square Root Law ukazuje, že pridávanie ďalších členov tímu má klesajúci marginálny úžitok. Preto je dôležité starostlivo zvažovať, kedy a koľko ľudí pridáme do projektov alebo tímov. Dosiahneme tak optimálne výsledky a minimalizujeme straty v efektívnosti.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať