IDEF 0

IDEF 0 (Integrated Definition for Function Modeling) je metóda modelovania funkcií a procesov.

IDEF 0 (Integrated Definition for Function Modeling) je metóda modelovania funkcií a procesov. Je to grafický nástroj, ktorý sa používa na opisovanie, analýzu a navrhovanie komplexných systémov. 

IDEF 0 sa skladá z diagramov a textových popisov, ktoré popisujú, ako sa procesy v organizácii vzájomne prepojili a ako sa vykonávajú. Diagramy obsahujú prvky, ktoré predstavujú funkcie, vstupy, výstupy a mechanizmy, ktoré zabezpečujú tok informácií a materiálov. 

IDEF 0 umožňuje rýchlu a jednoznačnú vizualizáciu procesov a funkcií a zlepšuje porozumenie procesov v organizácii. Používa sa preto najmä na analýzu a návrh procesov, ako aj na dokumentáciu existujúcich procesov a pre identifikáciu oblastí zlepšenia. IDEF 0 sa používa v rôznych oblastiach, ako napríklad v priemysle, správe, zdravotníctve a ďalších odvetviach. 

Kurzy obsahujúce metódu

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať