Realizácia projektov a pokročilé metódy projektového riadenia

Ako zvládať fázu realizácie projektu a zároveň využívať pokročilé nástroje riadenia projektov.

“Aký je rozdiel medzi koučovaním manažérov firiem zodpovedných za veľké projekty oproti dohliadaniu projektov na makro úrovni, ktorú si získal pri vedení rezortu školstva?” – opýtali sme sa kolegu Daniela Bútoru, ktorý v FBE roky tréninuje a koučuje projektový manažment manažerov z výroby aj služieb.

“Chcelo by to hlbšiu reflexiu, ale asi najviac energie stojí človeka vybrať si „svoje boje“, teda priority. Nielen to, do čoho sa pustiť, ale aj to, do čoho sa nepúšťať“. Ak napomáhate veľkej transformácii, za pár mesiacov sa samozrejme nedá vyhodnotiť celý projekt, ale možno odmerať to, čo na kurzoch projektového manažmentu nazývame „Work Package“. Ako to však aj z našich projektov vieme, nakoniec rozhodne schopnosť veci dotiahnuť.“

V tréningovom centre FBE sa tešíme z veľkého záujmu o kurzy projektového riadenia, kde spoločne s účastníkmi z praxe diskutujeme o nástrahách, s ktorými projektoví vedúci často stretávajú. Okrem kurzu Projektový manažment I, ktorý je zameraný na fázu plánovania projektov pozývame aj na ďalšie podujatia, kde sa venujeme úspešnému dotiahnutiu realizácie projektu a tiež pokročilým nástrojom riadenia projektov. Tu sú príklady niektorých z nich:

Pozvánka od Daniela Bútoru na Projektový manažment I - plánovanie projektov

Kurz Projektový manažment II si kladie za cieľ naučiť účastníkov zvládnuť riadenie projektu počas jeho realizačnej fáze, vrátane optimalizácie kvality, času a nákladov, ako aj manažmentu zmien Ďalej sa zameriava na zdokonalenie organizácie práce na projekte z pozície vedúcich a členov projektových tímov a podporuje výmenu praktických skúseností z realizácie projektov. Kurz pokrýva strategické dôrazy v jednotlivých fázach životného cyklu projektu, kritické faktory úspechu, a organizáciu práce projektového tímu. Zahrnuté sú aj témy ako monitoring projekturiadenie zmienhybridné riadenie s prvkami agility, a vyhodnotenie projektu, vrátane ex-post analýzy benefitov a post-projektovú fázu.

Kurz Projektový manažment IV je zameraný na pokročilé metódy riadenia projektov. Cieľom kurzu je v súlade s požiadavkami PMI a IPMA štandardov zvládnuť pokročilé nástroje riadenia projektov v oblastiach podľa PMBOK® Guide a IPMA ICB 4. Obsah kurzu zahŕňa riadenie integrácie a rozsahu projektu, riadenie času, nákladov a kvality projektu, riadenie ľudských zdrojov, riadenie nákupu, riadenie rizík projektu a portfólio manažment a riadenie v multiprojektovom prostredí. V rámci kurzu sú tiež voliteľné témy podľa dohody účastníkov, ako sú požiadavky na certifikáciu (PMP® – Project Management Professional; IPMA Level A, B, C, D®), analýza získanej hodnoty, softvérová podpora riadenia projektu, finančná analýza projektu a logický rámec (logframe) v prostredí EŠIF.

Naše pracovné metódy sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe. Veríme, že naše kurzy sú obľúbené aj preto, že tu máme priestor, aby sme si mohli navzájom odovzdať, čo sme sa naučili v praxi. Tešíme sa na vašu účasť a na spoločné skúsenosti, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše schopnosti v riadení projektov.

Realizácia projektov a pokročílé metódy riadenia projektov

Kurzy projektového riadenia

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať