Project Management I (English)


Momentálne sú všetky kapacity naplnené. Najbližší termín bude onedlho v ponuke


Riadenie rizík v projektoch

Metodiky a nástroje pre identifikáciu a hodnotenie rizík.


Momentálne sú všetky kapacity naplnené. Najbližší termín bude onedlho v ponuke


Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať