7+1 Mudas (Wastes)

7+1 Mudas alebo Mudy (v angličtine 7+1 Wastes) je koncept výrobného manažmentu, ktorý sa používa na identifikáciu a odstránenie neefektívnych a plytvanlivých činností v procese výroby.

7+1 Mudas alebo Mudy (v angličtine 7+1 Wastes) je koncept výrobného manažmentu, ktorý sa používa na identifikáciu a odstránenie neefektívnych a plytvanlivých činností v procese výroby. Tento koncept bol vyvinutý v rámci Toyoty a stal sa súčasťou Toyota Production System.

7 hlavných druhov Mudas (Wastes) sú:

  1. Overproduction (nadprodukcia) – vyrábanie viac, ako si zákazník vyžaduje alebo predbežné výroby bez toho, aby boli potrebné
  2. Waiting (čakanie) – strata času z dôvodu čakania na suroviny, pracovníkov alebo stroje
  3. Transportation (preprava) – plytvanie časom a zdrojmi v dôsledku častých prepráv medzi rôznymi operáciami výrobného procesu
  4. Processing (spracovanie) – nadbytočné kroky, ktoré nepridávajú žiadnu hodnotu výrobku
  5. Motion (pohyb) – neefektívne pohyby, ktoré pridávajú k výrobe iba málo alebo žiadnu hodnotu
  6. Inventory (zásoby) – zbytočné zásoby a materiály, ktoré pridávajú k nákladom a môžu sa zhoršovať
  7. Defects (chyby) – chyby a vadné kusy, ktoré spôsobujú plytvanie času, zdrojov a nákladov

+1 – Unused human talent (nevyužité ľudské talenty) – nevyužitie vedomostí, skúseností

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať