Ako byť naozaj LEAN vo výrobe a službách?

Ako vrátiť do robustných firemných systémov zrozumiteľnosť, nadhľad a zdravý rozum.

Aj keď sa všetky firmy snažia zlepšovať efektivitu, flexibility a kvality procesov, teda byť LEAN, nie každej sa tento cieľ podarí dosiahnuť a udržať. Prečo zaviesť LEAN nie je až také jednoduché? Môžeme to zistiť podľa toho, ako sa darí dostať do života firmy základné stavebné kamene Leanu.

Zameriavame sa na aktivity, ktoré prinášajú hodnotu zákazníkovi.

Je to čo robíme “pull”, teda  “ťahané” zákazníkom?

Jeden z najdôležitejších princípov Lean management je rozlišovanie medzi činnosťami ktoré pridávajú hodnotu zákazníkovi. Ostatné sú “waste”, teda strata, alebo “plytvanie”. Ak chceme byť úspešní, potrebujeme mať nástroje, ako straty identifikovať (waste hunting). Dá sa začať intuíciou, ďalej je dobre pokračovať metódami, ktoré nám pomôžu straty v procesoch vyčísliť a vizualizovať, napr. Value Stream Management.

 Vytvorenie toku (flow), v ktorom aktivity na seba plynule nadväzujú.
Ak sme Lean, procesy fungujú tak, že nepotrebujeme zbytočne vynakladať energiu na opravy. Proces ide hladko, materiál sa zbytočne neskladuje, informácie o požiadavkách zákazníka sa vybavujú čo najskôr. Súvisí to aj s princípom udržania rytmu, alebo nastavenia “taktu”, ktorým zlaďujeme naše kapacity procesu a potreby zákazníka.

Na praktické postupy,  ako to robiť lepšie a motivovať  aj ostatných kolegov, je zameraná séria kurzov Lean Management.  Aktualizujeme ich o skúsenosti z praxe, ktoré účastníci oceňujú najviac. Mnohí z nich v hodnotení vyjadrili, že im postupy, ktoré si odskúšali na cvičeniach, pomohli objaviť úzke miesta vo svojich procesoch, inšpirovať sa od iných a objaviť možnosti, ako robiť veci lepšie. T u sú niektoré hodnotenia z predchádzajúcich školení pre účastníkov z výroby aj služieb.
Povedali o kurze:

“Úžasná bola z môjho pohľadu časť školenia, kde sme si precvičovali získané vedomosti na skladaní produktov formou hry.” Supervízor výroby

“Oslovila ma najmä analýza plytvaní a aplikovanie Kanban systému.” Lean inžinier

“Zaujala ma hlavne praktická časť, kde lektor ukazoval praktické skúsenosti z fabrík.”  Plant Manager

“Najviac ma zaujalo zisťovanie rôznych “gaps” v simulovanom procese. Štruktúrovaný prístup k definovaniu procesu/toku. Praktické príklady na konkrétne problémy našej organizácie.” Back office oddelenie

“Pre mňa bolo školenie dôležité z pohľadu praktických informácií a cvičení, kde nám lektor sprostredkoval príklad z reálneho prostredia biznisu z iných firiem. Naučil som sa ako začať implementáciu neustáleho zlepšovania. Zaujímavá bola progresívna leanová hra.” Process engeneer

„Oslovil najmä skvelý prístup a skúsenosti lektora z praxe. Zároveň som si odniesol konfrontáciu mojej praxe s procesmi vs. teória a sprostredkované skúsenosti z iných spoločností.“ Vedúci oddelenia Back Office

Lean Management

Prehľad najbližších kurzov z oblasti Lean Management

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať