Marianna Mihálkinová

Vyštudovala Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Strojnícku fakultu. Praktické skúsenosti získala pôsobením vo firmách rozneho zamerania – petrochemického, strojárskeho i leteckého. Absolvovala výcvikové programy zamerané na princípy projektového riadenia, Design Thinking a manažérských zručností v Leadership Connect programe. Je lektorkou Lean, Six Sigma Projektové riadenie, Agilné princípy, agilný coaching, riadenie údržby, TPM, SME.

Najvýznamnejšie referencie: Slovnaft, Honeywell, IAC Group, Lear, Svaz chemického průmyslu, Fraenkische, Agrana, Panasonic.

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať