FIFO

FIFO je princíp, ktorý určuje poradie spracovania položiek v systéme.

FIFO: First In – First Out

FIFO je princíp, ktorý určuje poradie spracovania položiek v systéme. V preklade „prvé dnu – prvé von“ znamená, že položky, ktoré do systému vstúpia ako prvé, sa z neho aj ako prvé vyberú. Predstavte si rad ľudí v obchode. Zákazník, ktorý sa postaví do radu ako prvý, bude aj prvý obslúžený.

Využitie FIFO vo výrobe

Princíp FIFO (First In – First Out) sa vo výrobe bežne používa na riadenie toku materiálov a zásob. Má viacero výhod, ktoré ho robia vhodným pre rôzne výrobné procesy:

1. Zníženie plytvania: FIFO pomáha znižovať plytvanie materiálom a zásobami tým, že zabezpečuje, aby sa najstaršie materiály spotrebovali ako prvé. To zabraňuje kazeniu a zastarávaniu materiálov, čím sa znižujú náklady.

2. Zvýšenie efektivity: FIFO môže zefektívniť výrobné procesy tým, že zabezpečuje plynulý tok materiálov cez výrobnú linku. To vedie k kratším výrobným časom, nižším nákladom a lepšej kvalite produktov.

3. Zlepšenie sledovateľnosti: FIFO uľahčuje sledovanie materiálov a zásob v celom výrobnom procese. To umožňuje výrobcom presnejšie sledovať svoje zásoby a identifikovať potenciálne problémy.

4. Zjednodušenie riadenia zásob: FIFO zjednodušuje riadenie zásob tým, že poskytuje jednoduchý a transparentný systém na sledovanie a skladovanie materiálov. To vedie k nižším skladovacím nákladom a menším stratám zásob.

Príklady využitia FIFO vo výrobe

 • Skladovanie surovín: Suroviny by sa mali skladovať podľa princípu FIFO, aby sa najstaršie suroviny spotrebovali ako prvé. To zabraňuje kazeniu a strate materiálov.
 • Výroba komponentov: Komponenty by sa mali vyrábať podľa princípu FIFO, aby sa najstaršie komponenty spotrebovali ako prvé. To zabraňuje zastarávaniu komponentov a zjednodušuje montáž konečných produktov.
 • Skladovanie hotových výrobkov: Hotové výrobky by sa mali skladovať podľa princípu FIFO, aby sa najstaršie výrobky predali ako prvé. To zabraňuje zastarávaniu produktov a strate tržieb.

Implementácia FIFO vo výrobe

Implementácia FIFO vo výrobe si vyžaduje určité plánovanie a úsilie. Je dôležité mať systém na sledovanie materiálov a zásob podľa dátumu ich naskladnenia. To sa dá dosiahnuť pomocou čiarových kódov, štítkov s RFID alebo softvéru na riadenie zásob. V niektorých prípadoch môže byť implementácia FIFO náročná, najmä v komplexných výrobných procesoch. Napriek tomu môže priniesť značné výhody v podobe zníženia plytvania, zvýšenia efektivity a zjednodušenia riadenia zásob.

Výhody FIFO

 • Jednoduchosť: Implementácia FIFO do rôznych systémov a procesov je jednoduchá vďaka jeho ľahkej zrozumiteľnosti.
 • Predvídateľnosť: Vďaka FIFO je možné predvídať, kedy bude daný prvok spracovaný, čo umožňuje lepšie plánovanie a riadenie procesov.
 • Efektivita v stabilných podmienkach: V stabilných podmienkach s rovnomernou rýchlosťou spracovania položiek je FIFO efektívny spôsob spracovania dát. Zaisťuje plynulý chod systému a minimalizuje prestoje.
 • Zhoda s daňovými predpismi: V niektorých krajinách je metóda FIFO požadovaná na daňové účely. Použitie FIFO umožňuje jednoduchšie a presnejšie sledovanie zásob a výpočet daňových povinností.

Nevýhody FIFO

 • Neefektívnosť v dynamických podmienkach: V dynamických podmienkach s meniacou sa rýchlosťou spracovania položiek môže byť FIFO neefektívne. Dôležité položky nemusia byť spracované včas a menej dôležité položky ich môžu blokovať.
 • Ignorovanie priority: FIFO nezohľadňuje prioritu položiek. Všetky položky sa spracovávajú v rovnakom poradí bez ohľadu na ich dôležitosť, čo môže viesť k zbytočným zdržaniam a stratám v prípadoch, keď je dôležité spracovať niektoré položky prednostne.
 • Neefektívne využitie skladovacích priestorov: V skladoch môže FIFO viesť k neefektívnemu využitiu skladovacích priestorov. Staršie položky sa musia skladovať dlhšie, čo môže znížiť dostupný priestor pre novšie položky.
 • Potenciál pre plytvanie: V niektorých prípadoch môže FIFO viesť k plytvaniu. Ak sa položky kazia alebo zastarávajú, ich skladovanie a spracovanie podľa princípu FIFO môže viesť k stratám.

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať