Metodika projektového riadenia pre prax

uverejnené v časopise eFocus (PDF verzia)