Certifikácia Lean Professional

Pre tých, ktorí absolvujú vybrané kurzy z oblasti Lean management, ponúkame možnosť certifikácie – LEAN Professional. Je to zavŕšenie absolvovaných kurzov v rozsahu celkovo 8 dní podľa voľby účastníka. Končí prezentáciou projektu,  v ktorom preukážu schopnosť implementovať vybrané nástroje Lean Management v organizácii.

Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

Kurz sa realizuje prezenčne. V individuálnych prípadoch možnosť do termínu uzávierky kurzu dohodnúť účasť online.

  • Certifikát Lean Professional preukazuje schopnosti aplikovať nástore Lean Managementu v praxi
  • Získajú ho záujemcovia po absolvovaní kurzov zameraných na Lean Management a obhájení projektu.
  • Záujemcovia o certifikát Lean Professional prezentujú projekty k implementácii Lean metód v praxi a dostanú spätnú väzbu k použitým postupom –  oblasti silných stránok a priestor na ďalšie zlepšenie.
  • Účastníci certifikácie majú možnosť si navzájom vymeniť skúsenosti z oblasti riešenia praktických otázok implementácie Lean projektov.
  • V prípade záujmu majú účastníci zároveň možnosti prediskutovať so skúseným FBE konzultantom otázky súvisiace s riešením ich projektov.

Obhajoba svojho projektu / projektov z vlastnej organizácie pred komisiou, ktorého výsledkom je po úspešnej obhajobe certifikát rozvojového programu Lean Professional.

 

Podmienky udelenia certifikátu Lean Professional

  1. Účasť na verejných kurzoch Lean Management I a Lean Management II – spolu 4 dni.
  2. Absolvovanie vybraných verejných kurzov z oblasti Lean Management, ktoré sú uvedené ako voliteľné kurzy – minimálne 4 dni.
  3. Obhájenie záverečnej prezentácie, ktorá preukazuje schopnosť praktickej aplikácie vybraných Lean metód v praxi (Certifikácia Lean Professional).

1. Povinné kurzy

2. Voliteľné kurzy

3. Obhajoba projektu

PROGRAM 1.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať