Ján Grexa

Vyštudoval Management, Business Administration a Marketing na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského a Porto Business School University of Porto. Masterský program absolvoval v oblasti Strategic Management. Pôsobil ako projektový manažér v oblasti nových projektov a investícii a viedol projekty pre dodávateľa stavebných mechanizmov pre cestné stavby. V FBE sa zameriava sa na oblasť projektového riadenia, Lean manažment, vrátane implementácie metódy 5S – zefektívňovania pracovného prostredia a analýzy a zlepšovania procesov vo výrobe a službách.

Najvýznamnejšie referencie: Dunea a.s., Justur, Slovenská Pošta, Brother industries, Matador Group, Emerson Electric, Matador Automation, Continental, Bekaert.

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať