Certifikácia Lean Professional (prezenčne/online)

 

Termíny

Jar:
 
Jeseň:
  • 14.12.2021
 

 

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

 

 

Certifikát Lean Professional získajú záujemcovia po absolvovaní kurzov zameraných na Lean Management a odovzdaní prezentácie projektu, ktorý preukazuje aplikáciu Lean do praxe.


Záujemcovia o certifikát Lean Professional prezentujú projekty  k implementácii Lean metód v praxi a dostanú spätnú väzbu k použitým postupom. V prípade záujmu majú zároveň možnosti prediskutovať otázky súvisiace s riešením projektov. 

 

Účastníci certifikácie majú možnosť si navzájom vymeniť skúsenosti z oblasti riešenia praktických otázok implementácie Lean projektov.

  •   

 

Obsah

Podmienky udelenia certifikátu Lean Professional:

 

 

1. Účasť na verejných kurzoch Lean Management I a Lean Management II  - spolu 4 dni

2. Absolvovanie vybraných verejných kurzov z oblasti Lean Management, ktoré sú uvedené ako voliteľné kurzy - minimálne 4 dni

3. Obhájenie záverečnej prezentácie, ktorá preukazuje schopnosť praktickej aplikácie vybraných Lean metód v praxi.

 

 

 

Voliteľné kurzy

 

  • Lean III - Shopfloor Management (Zlepšovanie priamo vo výrobnej prevádzke) v rozsahu 1 deň
  • Lean IV - Produktivita a normovanie práce (Metódy merania práce, MTM, MOST) v rozsahu 2 dni
  • STD - Štandardizácia výrobných procesov (Vytváranie efektívnych pracovných postupov) v rozsahu 1 deň
  • Logistika a Supply Chain Management v rozsahu 2 dni
  • 5S - Päť krokov manažérstva pracovného prostredia v rozsahu 1 deň
  • TPM - Totálne produktívna údržba v rozsahu 2 dni

Lektori

Karol Horváth

V FBE pracuje od roku 2005, študoval na Viedenskej univerzite a pracovné skúsenosti zbieral v automobilkách Bentley Motors (GB), VOLKSWAGEN Autoeuropa (PT) a VOLKSWAGEN SLOVAKIA. Je zodpovedný za vedenie medzinárodných projektov v oblasti zlepšovania kvality (Six Sigma, štatistické metódy), zefektívňovania procesov (Lean manažment, výrobné systémy, logistika) a projektov nábehu produktov (napr. PEP). Školí a moderuje workshopy aj v nemeckom či anglickom jazyku pre členov predstavenstva, manažérov a špecialistov v oblasti výroby aj služieb.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovnaft, KIA, Slovenská sporiteľňa, LEONI, Knauf, HELLA Slovakia Signal-Lighting, MIBA, Branson Ultrasonic, Grupo Antolin, PosAm, Tatrabanka, Brose, Getrag, Nidec a ďalší.

Martin Krnáč

Vo firme FBE pôsobí ako konzultant a lektor so zameraním na  projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Vedie projekty nasádzania výrobných systémov a tiež zabezpečuje implementáciu softvérovej podpory pre SPC a VSM. Predtým pracoval ako projektový manažér v oblasti procesného riadenia v globálnej IT spoločnosti, koordinoval projekty inovácii a zavádzanie nových systémov. Absolvoval štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave. Workshopy a školenia vedie aj v anglickom jazyku.


Najvýznamnejšie referencie:

PosAm, Cikautxo, VÚB, Tatra banka, Knauf Insulation, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, MIBA Sinter, MIBA Steeltec, Agrana, RF, LEONI, MAREL, Nissens, Gleistein a ďalší.

Harmonogram

Program 1. deň
Registrácia 8:30
Program 9:00
Obed 12:00
Program 13:00
Ukončenie 16:30

Cena za kurz

Základná cena Zľavnená cena
Cena bez DPH / os. 230 € 210 €
Cena s DPH / os. 276 € 252 €
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.
 
Miesto konania kurzu: NIKAR TRAINING CENTER
Liptovská 10
821 09 Bratislava
www.nikar.sk

Zavazna PRIHLASKA na KURZ

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA KURZ