Osobná efektivita pri práci z domu (online)

Ako si poradiť, keď sa z našej izby stala kancelária a náš pracovný aj súkromný život sa odohráva v tom istom priestore?

Kurz je určený riadiacim aj neriadiacim pracovníkom.

Obsah kurzu:

  • Sebariadenie a časový manažment pri home office
  • Ako zorganizovať sám seba, ako minimalizovať rozptýlenia pri práci doma a zvládať vyrušenia
  • Skĺbenie pracovnej a domácej/súkromnej komunikácie v neštandardnej situácii
  • Ako sa zladiť s ostatnými kolegami spolupracujúcimi na diaľku
  • Psychohygiena pri práci v home office
  • Príznaky stresu a základné pravidlá prevencie
  • Relaxačné a protistresové techniky pri home office
  • Interakcia s účastníkmi a odpovedanie na otázky

Online kurz je vedený lektorom v reálnom čase a je vysoko interaktívny. Počas kurzu sú využívané nástroje ako breakout rooms, workshopy či nácvik techník.

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie/koučingu s lektorom.