Process Mapping

Process Mapping je metóda, ktorá sa používa na vizuálne zobrazenie a analyzovanie procesov v organizácii.

Process Mapping je metóda, ktorá sa používa na vizuálne zobrazenie a analyzovanie procesov v organizácii. Tento nástroj umožňuje detailne pochopiť postup a postupnosť krokov, ktoré sa vykonávajú v rámci procesu, a identifikovať prípadné problémy, chyby alebo neefektivity. 

Pri Process Mapping odborníci vytvárajú grafické zobrazenie procesu pomocou rôznych symbolov a diagramov. Základné prvky process mapy zahŕňajú:

  • Aktivity: Zobrazené štvorcami alebo obdĺžnikmi, reprezentujú kroky alebo úlohy v rámci procesu.
  • Prechody: Zobrazené šípkami, ukazujú smer pohybu procesu od jednej aktivity k ďalšej.
  • Dátové toky: Zobrazené šípkami alebo linkami, reprezentujú tok informácií medzi aktivitami v procese.
  • Časové oneskorenia: Zobrazené šípkami s indikáciou času, ukazujú časové intervaly medzi aktivitami.

Process Mapping umožňuje vizuálne identifikovať súvislosti medzi aktivitami, odhaliť duplicity, zbytočné kroky, oneskorenia a nedostatky v procese. Taktiež poskytuje priestor pre diskusiu a spoluprácu medzi členmi tímu, čo vedie k identifikácii možných zlepšení a návrhom na optimalizáciu procesu. 

Process Mapping je dôležitým nástrojom pre kontinuálne zlepšovanie v rámci Lean Six Sigma. Pomáha identifikovať odpad a zlepšuje tok práce. Je užitočný pre manažérov, analytikov a tímy pri analýze a optimalizácii procesov pre vyššiu efektivitu, kvalitu a výkonnosť organizácie.

Prehľad kurzov

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať