SCM

SCM, alebo Supply Chain Management, je riadenie procesov, aktivít a tokov materiálov, informácií a financií od dodávateľov cez výrobcov a distribútorov k zákazníkom.

Supply Chain Management alebo SCM, je riadenie procesov, aktivít a tokov materiálov, informácií a financií od dodávateľov cez výrobcov a distribútorov k zákazníkom. SCM sa zameriava na zlepšovanie efektívnosti a efektívnosti celého dodávateľského reťazca.

Cieľom Supply chain managementu je optimalizovať toky tovarov, informácií a peňazí v dodávateľskom reťazci. Taktiež minimalizovať náklady, zlepšiť kvalitu a zvýšiť spokojnosť zákazníkov. SCM zahŕňa koordináciu a integráciu aktivít v rôznych oblastiach. Sú to napríklad nákup, výrobu, skladovanie, distribúciu a riadenie výrobných procesov.

Supply chain management zahŕňa aj rôzne postupy a technológie, ktoré podporujú zlepšenie tokov informácií a materiálov. Jedná sa napríklad o automatizáciu procesov, sledovanie a monitorovanie dodávok a zásob, riadenie zásob, zdieľanie dát a informácií a iné.

Úspešné SCM môže priniesť množstvo výhod, ako sú nižšie náklady, rýchlejšie dodávky, väčšia flexibilita, zvýšená spokojnosť zákazníkov a zlepšenie celkovej výkonnosti podniku. Pretože SCM zahŕňa mnoho rôznych funkcií a oblastí v podniku, úspešné SCM vyžaduje spoluprácu a koordináciu medzi rôznymi oddeleniami a tímami v rámci podniku.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať