Školenie KVALITA – EFEKTIVITA – PRODUKTIVITA

Článok o úspešnom zavádzaní kvality – efektivity – produktivity do firemnej kultúry v Marel Slovakia

Článok o úspešnom zavádzaní kvality – efektivity – produktivity do firemnej kultúry v Marel Slovakia

Keď sa povie kvalita, efektivita, produktivita – tri dôležité a niekedy aj zameniteľné slovíčka, ale čo všetko znamenajú a čo všetko sa za nimi skrýva? To my už vieme!

Lektori zo spoločnosti FBE vysvetlili základy štandardizácie, vizualizácie,PokaYoke, basic FMEA, PDCA cyklu zlepšovania kvality – Kaizen, 5S, pull princípu („ťah zákazníkom“), 9 druhov plytvania a iných. Na školení sme pochopili, že byť produktívny ešte neznamená byť efektívny a vôbec to nie je to isté. Taktiež sme začali chápať ako ovplyvňujú zásoby vo výrobe náš hospodársky výsledok a zisk, a ako kvalita alebo skôr nekvalita znižuje ukazovatele efektivity, produktivity a v konečnom dôsledku aj náš zisk.

Počas školenia sme si prešli troma simuláciami výrobného procesu a mohli sme si vypočuté ihneď overiť aj vo výrobnom procese. Prvé kolo bolo venované otázke nekvality výroby – čo sú jej príčiny a ako ich riešiť.

Naše závery zo simulácie a následného rozboru príčin sme aplikovali v druhom kole, kde sa nám všetkým podarilo eliminovať veľkú časť nekvality našej výroby a hneď sme videli ako má náš pokrok v kvalite vplyv na ostatné ukazovatele. Pred tretím kolom sme si vysvetlili princípy efektivity a produktivity a vyskúšali sme si hneď v praxi ako sa nám využitím vypočutej teórie mení výrobný proces a aký to má vplyv na hospodársky výsledok našej firmy.

Po každom kole prišlo k vyhodnoteniu nášho „bačovania“. Keďže sú to hry merateľné, prinášame výsledky 3 našich najlepších spoločností/tímov:

Najlepším gratulujeme!

Princípy, ktoré sme sa naučili počas tohto školenia sú uznávanými a platnými na celom svete. Každý jeden z nás si vie vybrať oblasť, ktorá je aplikovateľná na jeho typ práce. Naša spoločnosť bude aj naďalejpokračovať v odovzdávaní týchto princípov a zásad prostredníctvom školenia pre nových zamestnancov.

Autor článku: Eva Čepelová
HR Department
Marel Slovakia

Dávame do pozornosti tieto kurzy

Prehľad kurzov k téme článku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať