5S

5S je definovaná ako metodika, ktorej výsledkom je čisté, prehľadné, bezpečné a dobre organizované pracovisko, ktoré pomáha znižovať množstvo odpadu a optimalizovať produktivitu.

5S metodika

5S je definovaná ako metodika, ktorej výsledkom je čisté, prehľadné, bezpečné a dobre organizované pracovisko, ktoré pomáha znižovať množstvo odpadu a optimalizovať produktivitu. Je navrhnutý tak, aby pomáhal budovať kvalitné pracovné prostredie po fyzickej aj psychickej stránke. Filozofia 5S platí v akejkoľvek pracovnej oblasti vhodnej na vizuálnu kontrolu a štíhlu výrobu. Stav 5S pracovného priestoru je pre zamestnancov rozhodujúci a je základom prvého dojmu zákazníkov.

Nástroj kvality 5S je odvodený z piatich japonských výrazov začínajúcich na písmeno „S“, ktoré sa používajú na vytvorenie pracoviska vhodného pre vizuálnu kontrolu a štíhlu výrobu.

Piliere 5S sa dajú ľahko naučiť a je dôležité ich implementovať:

Seiri: Oddeliť potrebné nástroje, diely a pokyny od nepotrebných materiálov a odstrániť tie nepotrebné.
Seiton: Na prehľadné usporiadanie a identifikáciu dielov a nástrojov pre jednoduché použitie.
Seiso: Uskutočniť čistiacu kampaň.
Seiketsu: Vykonávať seiri, seiton a seiso denne, aby sa udržalo pracovisko v perfektnom stave.
Shitsuke: Vytvoriť si zvyk vždy nasledovať prvé štyri S.

VÝHODY PROGRAMU LEAN 5S

  • Výhody vyplývajúce z implementácie programu Lean 5S zahŕňajú:
  • Vylepšená bezpečnosť
  • Vyššia dostupnosť vybavenia
  • Nižšia chybovosť
  • Znížené náklady
  • Zvýšená agilita a flexibilita výroby
  • Zlepšená morálka zamestnancov
  • Lepšie využitie majetku
  • Vylepšený imidž podniku pre zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov a manažment
Ján Šteno

5S a lean metodika v praxi

Naše 5S kurzy

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať