Energetická efektívnosť

Cieľom energetickej efektívnosti je znížiť množstvo energie potrebnej na poskytovanie produktov a služieb.

Cieľom energetickej efektívnosti je znížiť množstvo energie potrebnej na poskytovanie produktov a služieb. Ide o to urobiť viac s menej. Energetická efektívnosť je jediným zdrojom, ktorý má každá krajina v hojnosti, a preto je to najrýchlejší a najlacnejší spôsob riešenia problémov energetickej bezpečnosti, životného prostredia a ekonomiky, pretože najzelenšia energia je energia, ktorú nespotrebujeme.

Zvyšovanie energetickej efektívnosti je často o malých zlepšeniach, ako je inštalácia komponentov šetriacich energiu, ako sú ventily alebo termostaty.

Energetická účinnosť je však neoddeliteľnou súčasťou všetkých aspektov udržateľného rastu a inovácií. Ak chcete využívať menej energie a využiť plný potenciál obnoviteľných zdrojov energie a rozšíriť ich výhody, sú kľúčové efektívne technológie a inovatívne riešenia skladovania. Je to preto, že znižujeme potrebu rozširovania siete, keď znižujeme dopyt po energii a tým urýchľujeme prechod na obnoviteľné zdroje. Okrem toho sú potrebné zmeny aj v oblasti zvyšovania elektrifikácie, zmien správania, digitalizácie a materiálovej efektívnosti v priemysle.

Nemenej dôležité je pre zvyšovanie energetickej efektívnosti aj práca s myslením ľudí na pracovisku ohľadne ich postoju k úsporám. Mnoho úspor vieme dosiahnuť vďaka prístupu každého jedného zamestnanca.  Kombinácia všetkých faktorov úspor ako je ľudský faktor, zmena technológií a zmena k prístupu k dátam prinášajú konzistentné a udržateľné úspory.

John Mulholland

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať