Daniel Bútora

Je projektovým manažérom, lektorom a koučom FBE v oblasti projektového manažmentu, rozvoja riadiacich pracovníkov a komunikácie. Absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe. Pracoval v oblasti žurnalistiky a masmédií a neskôr ako riaditeľ slovenskej sekcie Radio Free Europe/Radio Liberty v Prahe. Absolvoval pobyt na Hoover Institution, Stanford University, California, medzinárodný program koučovania – The Art and Science of Coaching, Vancouver, akreditovaný v ICF, certifikovaný kurz projektového manažmentu Prince 2 Foundation a mnohé ďalšie tréningy. Aktívne sa venuje aj manažmentu v školstve a otázkam transformácie vzdelávania.

Najvýznamnejšie referencie:

Mondi SCP, Slovnaft, Lucron, Protherm Production, Marel Slovakia, Schaeffler Skalica, VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovak Telekom, Hewlett-Packard, Soitron, Zentiva, Oracle, VÚB, ESET, Generali Poisťovňa

Profil kouča

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať