Systémy energetického manažmentu ISO 50001

Zavedením systému môžu organizácie dosiahnuť významné zlepšenie energetickej hospodárnosti.

ISO 50001 – Systémy energetického manažmentu

Zavedením normy ISO 50001 môžu organizácie dosiahnuť významné zlepšenie energetickej hospodárnosti pomocou systému manažérstva.

ISO 50001, medzinárodnú normu pre systém energetického manažérstva, pôvodne vydala ISO v júni 2011. Norma ISO 50001 ponúka organizáciám systematický rámec na riadenie energie a poskytuje požiadavky na systematický proces založený na údajoch a faktoch, zameraný na na zlepšenie energetického výkonu.

Norma podporuje prijatie osvedčených postupov energetického manažmentu a posilňuje správne správanie pri hospodárení s energiou. Podľa ISO by norma mohla ovplyvniť až 60 % celosvetovej spotreby energie so širokou aplikovateľnosťou naprieč národnými ekonomickými sektormi.

Norma ISO 50001 bola revidovaná a znovu vydaná v auguste 2018. Zmeny zahŕňajú prijatie štruktúry na vysokej úrovni, zlepšenie integrácie s procesmi strategického riadenia, väčší dôraz na úlohu vrcholového manažmentu, zavedenie konceptu normalizácie a plán zberu energetických údajov, aby sme vymenovali aspoň niektoré. Verzia pre rok 2018 tak posúva energetický manažment na ďalšiu úroveň tým, že umožňuje organizáciám poskytovať strategický prístup k riadeniu energie s väčším zameraním na integráciu energetického manažmentu s obchodnými procesmi.

Implementáciou požiadaviek ISO 50001 bude mať vaša organizácia plán na podporu energetickej účinnosti v celom dodávateľskom reťazci vytvorením transparentnosti a lepšej komunikácie o riadení vašich energetických zdrojov.

Výhody implementácie ISO 50001 zahŕňajú:

  • Znížená spotreba energie
  • Vylepšená energetická účinnosť
  • Zníženie nákladov na energiu a zvýšenie úspor
  • Znížené vplyvy na životné prostredie
  • Lepšie využitie existujúcich aktív spotrebúvajúcich energiu
  • Uľahčuje zlepšenia energetického manažmentu v kontexte projektov znižovania emisií skleníkových plynov
  • Neustále zlepšovanie energetickej účinnosti

John Mulholland, zakladajúci partner FBE a Executive consultant pre Energy Management

Dávame do pozornosti tieto kurzy

Prehľad kurzov k téme článku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať