Angažovanosť zamestnancov na úspore energie

Spoločnosť FBE sa nedávno zapojila do programu zapojenia zamestnancov s cieľom znížiť spotrebu elektrickej energie pre veľkú nadnárodnú spoločnosť. Spoločnosť prevádzkuje závody v Česku, Rakúsku a Maďarsku a má za cieľ dosiahnuť čisté nulové emisie uhlíka do roku 2040.

EECO2, popredná energetická konzultačná spoločnosť vo Veľkej Británii, je vedúcim projektu a podporovaná spoločnosťami FBE – For Business Excellence a Mulholland Energy (UK).

Náplň práce zahŕňa:

  • Zriadenie cloudového energetického dashboardu na 30 miestach na monitorovanie spotreby elektrickej energie a sledovanie úspor.
  • Návštevy troch pilotných miest s cieľom vykonať analýzu príležitostí.
  • Návrh školiacich materiálov prispôsobených každému miestu.
  • Preklady materiálov do češtiny, nemčiny a maďarčiny.
  • Školenie trénerov FBE v kanceláriách FBE v Bratislave.
  • Poskytovanie kurzov FBE v troch miestnych jazykoch.
Solárna energia FBE

EECO2 navrhlo a vytvorilo energetický panel, ktorý sa aktualizuje každých 24 hodín pre každé miesto.

John Mulholland, zakladateľ Mulholland Energy, vykonal návštevy na mieste, navrhol materiály a vyškolil lektorov FBE. John bol zakladajúcim partnerom FBE v roku 1991 a je popredným britským odborníkom na angažovanosť zamestnancov pri znižovaní spotreby energie.

FBE vykonala návštevy na mieste, preložila materiály a v septembri 2022 poskytne školenie v miestnych jazykoch na každom z troch miest.

John Mulholland, zakladajúci partner FBE a Executive consultant pre Energy Management