Začiatkom júna 2019 bola vydaná nová príručka harmonizovanej FMEA, ktorá spája najlepšie postupy štandardov AIAG a VDA. Na Slovensku realizuje FBE pravdepodobne najvyšší počet tréningov, workshopov a koučingov v tejto oblasti.

Kto otrávil kráľa?
Podarí sa mu zachrániť život?
Pridajte sa k veliteľovi hradnej stráže a staňte sa účastníkmi príbehu. Čaká vás zostup do katakomb. Nájdite cestu bludiskom a zachráňte kráľa, ktorého ktosi zákerne otrávil!

Schopnosť byť inovatívny a vydržať aj napriek nekomfortným podmienkam sa ukazuje ako dôležitý kľúč k prežitiu a zvládnutiu tohto náročného obdobia.

V školiacich priestoroch sú pre ochranu účastníkov kurzov, ako aj lektorov a personálu zavedené tieto preventívne opatrenia:

Online kurzy vedieme INTERAKTÍVNE, DYNAMICKY, akoby ste boli v jednej tréningovej miestnosti s lektorom a účastníkmi. Využívame všetky kľúčové rozvojové nástroje ako na prezenčnom kurze.