DEAN REŠ

Vo firme FBE pracuje ako IPMA® Level B – Certified Senior Consultant so zameraním na projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Od roku 2011 pôsobí ako projektový manažér na medzinárodnej úrovni a poskytuje poradenské služby klientom v Holandsku, Belgicku, Ruskej federácii, Poľsku, Lotyšsku, Maďarsku, Českej republike, Malte a na Slovensku. Absolvoval štúdium hospodárskej diplomacie a zahraničné stáže vrátane Global Consulting Program na Ohio University.

Najvýznamnejšie referencie:
Slovnaft, Knauf, UP Slovensko, VÚB, PSS, Generali, ZF Slovakia, Medtronic, CRH, Volkswagen, WITTE Automotive, Hoval, Marel, SHP, Schaeffler, Johns Manville, Plastic Omnium, Continental, Austrian Technik a ďalší.