John Mulholland

Eur Ing John Mulholland BScTech (Hons) CEng CSci MICHemE FEI sa podieľa na navrhovaní EnMS podľa medzinárodných energetických noriem od roku 2005. Podieľal sa na írskej norme IS393:2005, európskej norme BS EN 16001:2009 a oboch normách ISO 50001:2011 a aktuálna verzia ISO 50001:2018. Medzi jeho klientov ISO 50001 patrí najväčší výrobca tehál v Spojenom kráľovstve a jeden z najväčších maloobchodníkov v Spojenom kráľovstve. John bol v roku 1991 zakladajúcim partnerom FBE.

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať