Emília Straková

Lektorka má skúsenosti z oblasti zlepšovania a riadenia procesov, vedenia ľudí na viacerých manažérskych pozíciách, ako aj predaja a marketingu. Je absolventkou Ekonomickej univerzity Mateja Bela. V spoločnosti FBE sa zameriava na nástroje Lean Managementu a vedie workshopy a školenia v slovenskom, maďarskom aj anglickom jazyku.

Najvýznamnejšie referencie:

Knauf Insulation (HU, DE), Agrana (HU), HIMEX PLUS, Kuboff-Krystoff hotels a ďalší.

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať