Patrik Tóth

Ako profesionálny lektor pôsobí v FBE Bratislava od roku 2001. Venuje sa rozvojovým projektom zameraným na manažérske zručnosti a leadership, obchodné zručnosti, kreativitu, analytické myslenie, kritické myslenie a mentálnu flexibilitu, časový manažment, vedenie porád atď. Spolupodieľa sa na vytváraní koncepcií rozvojových programov, taktiež realizuje individuálny koučing a shadowing. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvoval Ledership Development – Mentoring (Paul Stanley, D3), Tréning koučov /individuálny koučing, skupinový koučing v rozsahu 56 hodín a rozvojový program interných lektorov FBE Bratislava

Najvýznamnejšie referencie:

SLSP, SLOVNAFT, ZF Slovakia, Schaeffler Kysuce a Skalica, Continental Matador Rubber, Mondi SCP, MTA, VSE, Adient Slovakia, Komerční banka, ČSOB, BILLA, Plastic Omnium, Slovak Telekom, HMH, VOLKSWAGEN SLOVAKIA atď.

Profil kouča

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať