TPS (Toyota Production System)

Toyota Production System (TPS) je výrobný a manažérsky systém vyvinutý automobilovou spoločnosťou Toyota, ktorý sa stále považuje za jeden z najúspešnejších prístupov k výrobe na svete.

Toyota Production System (TPS) je výrobný a manažérsky systém vyvinutý automobilovou spoločnosťou Toyota. Je  považovaný za jeden z najúspešnejších prístupov k výrobe na svete. TPS je tiež známy ako Lean Manufacturing (šlanková výroba) alebo Just-in-Time (práve včas) výroba. 

V Japonsku v 50. a 60. rokoch 20. storočia vyvinuli Toyota Production System (TPS). Tento systém sa zakladá na princípoch minimalizácie plytvania a neefektívnosti vo výrobe, zvyšovaní produktivity a zlepšovaní kvality.

Hlavnými charakteristikami Toyota Production System sú: 

  1. Just-in-Time (JIT): TPS minimalizuje zásoby, synchronizuje výrobu s dopytom zákazníka a znižuje náklady na skladovanie.
  2. Poka-Yoke (Error-Proofing): TPS návrhom procesov minimalizuje chyby a vytvára bezchybné pracovné stanice.
  3. Jidoka (Autonomation): TPS automatizuje výrobné procesy a umožňuje zastaviť prácu pri problémoch.
  4. Kanban System: TPS používa kanbanový systém na vizuálne riadenie toku materiálov.
  5. Kaizen (Kontinuálne zlepšovanie): TPS podporuje kultúru neustáleho zlepšovania a zapájanie zamestnancov do procesu inovácií.

TPS je považovaný za jeden z hlavných kameňov, na ktorých je postavený úspech spoločnosti Toyota. Jeho princípy boli aplikované aj v iných odvetviach a organizáciách ako Lean Management. Cieľom bolo zvýšiť efektívnosť, produktivitu a kvalitu vo výrobe a službách. 

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať