SMED – Single Minute Exchange of Die

SMED, (Single Minute Exchange of Die), je technika a manažérsky prístup, ktorý sa používa na minimalizáciu času potrebného na zmenu a nastavenie strojov v procese výroby.

SMED, (Single Minute Exchange of Die), je technika a manažérsky prístup, ktorý sa používa na minimalizáciu času potrebného na zmenu a nastavenie strojov v procese výroby. Cieľom SMED je dosiahnuť taký vysoký stupeň flexibility procesov, aby bolo možné efektívne a rýchlo meniť a prispôsobovať výrobu na zmenu potrieb zákazníka.

SMED bol vyvinutý japonským vedcom a manažérom Shigeo Shingo v 60. rokoch minulého storočia. Jeho základným princípom je minimalizovať zdržania a čas potrebný na zmenu a nastavenie strojov v procese výroby. To sa dosahuje pomocou dvoch hlavných metód: interných a externých.

  1. Interné SMED znamená zlepšovanie procesov na mieste a minimalizovanie času potrebného na zmenu a nastavenie strojov v procese.
  2. Externé SMED sa zameriava na minimalizovanie času potrebného na prípravu materiálov a súčastí pred ich použitím.

SMED sa používa najmä v oblasti výroby a montáže, kde sa často menia nástroje a súčiastky. V tejto oblasti je potrebné minimalizovať časové zdržania a plytvanie. Použitie SMED môže zvýšiť produktivitu a efektivitu procesov a zlepšiť kvalitu výroby, čím prispeje k zlepšeniu konkurencieschopnosti a ziskovosti spoločnosti.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať