Vyjednávanie pre nákupcov II – HYBRIDNE

Kurz Vyjednávanie pre nákupcov II je zameraný na pokročilé vyjednávacie schopnosti nákupcov a rozšírenie ich zručností v oblasti pokročilej argumentácie, využitia typológie dodávateľov a asertivity. Voľne nadväzuje na kurz Vyjednávanie pre nákupcov I.

Kurz bude realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

 • Zdokonaliť schopnosti účastníkov vo vyjednávaní a v odolávaní tlaku pri vyjednávaní.
 • Zdokonaliť sa v komunikačných a taktických zručnostiach, potrebných v jednotlivých fázach vyjednávania a pri rôznych typoch vyjednávania.
 • Naučiť sa zvládať ťažké situácie počas vyjednávania.
 • Naučiť účastníkov používať vybrané asertívne techniky proti manipulácii.
 • Osvojiť si typológiu a jej využitie v obchodnom jednaní s dodávateľmi.
 • Zvýšiť presvedčivosť svojej argumentácie pri vyjednávaní, naučiť sa pracovať s námietkami

Modelová situácia

 • Riešenie modelovej situácie z prostredia nákupu
 • Analýza modelovej situácie a možných riešení

Práca s náročnými a ťažkými situáciami počas vyjednávania

 • Ťažké situácie – zvládanie negatívnych emócií
 • Konfliktné situácie

Asertívne techniky vo vyjednávaní

 • Gramofónová platňa
 • Scenár
 • Ako zdvorilo odmietnuť

Argumentácia

 • Technika SIMONA

Ako odolať manipulácií

 • Zvládanie nátlaku a manipulácie pri vyjednávaní
 • Konštruktívny tlak pri vyjednávaní

Typológia zákazníka

 • Charakteristika jednotlivých typov zákazníkov
 • Možnosti využitia typológie pri vyjednávaní

Situácie z praxe nákupcov

Analýza konkrétnych situácií, spracovanie optimálnych postupov a stratégií pre dané situácie, role play – tréning vybraných situácií

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať