Projektový manažment II

Kurz Projektový manažment II je zameraný na praktické postupy vo fáze realizácie projektov.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Príklady použitia generatívnej AI.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Zvládnuť riadenie projektu v jeho realizačnej fáze: optimalizácia kvality, času a nákladov projektu a manažment zmien.
 • Zvládnuť organizáciu práce na projekte z pozície vedúcich a členov projektových tímov.
 • Výmena praktických skúseností z realizácie projektov.

Úspech v riadení projektov

 • Strategické dôrazy v jednotlivých fázach životného cyklu projektu.
 • Kritické faktory úspechu projektu.

Organizácia práce projektového tímu

 • Kick-off, Status, Problem-solving a Close-up meeting.
 • Postavenie projektového tímu v organizácii.

Monitoring projektu a riadenie zmien

 • Mechanizmus riadenia projektu v realizačnej fáze.
 • Optimalizácia vzhľadom na čas: analýza časových odchýlok a možnosti kompresie projektového plánu.
 • Optimalizácia vzhľadom na náklady: monitorovanie finančného plánu a aktualizácia finančných metrík.
 • Optimalizácia vzhľadom na rozsah a kvalitu: quality assurance a možnosti úpravy scopu projektu.
 • Ukážky simulácie riadenia projektu a zachytávania zmien v SW na riadenie projektov MS Project.
 • Zmenové konanie.
 • Hybridné riadenie: využívanie prvkov agility v tradičnom vodopádovom riadení.

Vyhodnotenie projektu

 • Odovzdanie požadovaných formálnych výstupov (handover).
 • Zdokumentovanie a využitie skúseností získaných počas životného cyklu projektu (lessons learned).
 • Ex-post analýza benefitov (voči business case projektu).
 • Post-projektová fáza (nábeh do procesu).

Účasť na PM II sa odporúča po absolvovaní PM I.

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

Príklady projektového riadenia.

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Kurzy prebiehajúce  prezenčnou formou sa konajú v Nikar Training Centre na adrese Liptovská 10, 821 09 Bratislava,  www.nikar.sk

 

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať