Multiprojektové riadenie - simulácia (prezenčne/online)

 

Termíny

Jar:
  {hide-if-empty jarod1}
 • 01. - 02.07.2021
 
 

 

 

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

 

 

 

 • Zážitkovou formou pochopiť princípy riadenia projektov a portfólií a nadobudnúť skúsenosť s dynamikou viacnásobných projektových väzieb, ako je zdieľanie zdrojov vo viacerých projektoch.
 • Efektívne preniesť požiadavky a kontextové očakávania stakeholderov do komplexného projektu.
 • Rozhodovať sa aj pri nedostatku informácií a ošetriť riziká vyplývajúce z komplexnosti.

 

Obsah

Školenie je určené projektovým manažérom a zástupcom kľúčových funkcií zúčastňujúcich sa v procese kontrahovania, dizajnu, plánovania a riadenia realizácie rozsiahlych projektov. Medzi typických účastníkov patria manažéri divízií, vedúci obchodu a vývoja, produktoví manažéri, teamleadri, špecialisti a koordinátori.

 

Simulácia je špecificky zameraná na tieto aspekty komplexných projektov

 • Pochopenie zákazníckych požiadaviek a zvládnutie neurčitosti zadania.
 • Určovanie rozsahu projektu pri zohľadnení priorít.
 • Analýza alternatív a rozhodovanie v komplexnosti.
 • Optimalizácia zdieľania informácií.
 • Vlastníctvo projektu a jeho riadenie, včasné zohľadnenie rizík.

Prostredníctvom ekonomického, organizačného a strategického zhodnotenia štvorkolovej simulácie získajú účastníci nové znalosti, odskúšajú si aplikáciou princípov a nástrojov v simulačnom prostredí a cez príklady z reálnych projektov ich prepoja s vlastnou praxou.

 

 

 

Lektori

Ján Hradský

V FBE Bratislava pôsobí ako business development manager, konzultant a lektor. Prináša skúsenosti z oblasti rozvoja a riadenia ľudských zdrojov na Slovensku aj v zahraničí. Od roku 2003 pracoval na riadiacich pozíciách v HR manažmente a od roku 2007 bol členom expertného tímu s misiou strategickej organizčnej transformácie korporácie Honeywell.
Popri manažérskych skúsenostiach prináša aj expertízu spojenú s dizajnom HR procesov, dizajnom organizácie a s implementáciou systémov riadenia založených na princípoch Lean manažmentu. V uvedených oblastiach asolvoval medzinárodné manažérske a expertné tréningy a certifikované rozvojové programy.


Najvýznamnejšie referencie:

Honeywell, Wuxi Yeong Precision Machinery, Cimos, JKM automotive, Molex, Falck, Tatra banka, PosAm atď.

Karol Horváth

V FBE pracuje od roku 2005, študoval na Viedenskej univerzite a pracovné skúsenosti zbieral v automobilkách Bentley Motors (GB), VOLKSWAGEN Autoeuropa (PT) a VOLKSWAGEN SLOVAKIA. Je zodpovedný za vedenie medzinárodných projektov v oblasti zlepšovania kvality (Six Sigma, štatistické metódy), zefektívňovania procesov (Lean manažment, výrobné systémy, logistika) a projektov nábehu produktov (napr. PEP). Školí a moderuje workshopy aj v nemeckom či anglickom jazyku pre členov predstavenstva, manažérov a špecialistov v oblasti výroby aj služieb.


Najvýznamnejšie referencie:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Slovnaft, KIA, Slovenská sporiteľňa, LEONI, Knauf, HELLA Slovakia Signal-Lighting, MIBA, Branson Ultrasonic, Grupo Antolin, PosAm, Tatrabanka, Brose, Getrag, Nidec a ďalší.

Dean Reš

Vo firme FBE pracuje ako IPMA® Level B - Certified Senior Consultant so zameraním na projektové riadenie a zlepšovanie procesov. Od roku 2011 pôsobí ako projektový manažér na medzinárodnej úrovni a poskytuje poradenské služby klientom v Holandsku, Ruskej federácii, Poľsku, Lotyšsku, Maďarsku, Českej republike, Malte a na Slovensku. Absolvoval štúdium hospodárskej diplomacie a zahraničné stáže vrátane Global Consulting Program na Ohio University.


Najvýznamnejšie referencie:

UP Slovensko, Medtronic, Knauf, Generali Poisťovňa, VÚB, Prvá stavebná sporiteľňa, ZF Slovakia, CRH North Danube, Slovnaft, Volkswagen, WITTE Automotive, Hoval, Marel, SHP, Schaeffler, Johns Manville a ďalší.

Zavazna PRIHLASKA na KURZ