jednanie o cene

Vyjednávanie pre obchodníkov

  • Posted by: simona.godulova

Vyjednávanie pre nákupcov ONLINE kurz

  • Posted by: Brigita Trnovcova

Vyjednávanie pre nákupcov II ONLINE kurz

  • Posted by: Brigita Trnovcova