Agile

Agile v manažmente sa týka prístupu k riadeniu projektov a procesov, ktorý sa zakladá na agilnej metodológií.

Agile v manažmente sa týka prístupu k riadeniu projektov a procesov, ktorý sa zakladá na agilnej metodológií. Agilný manažment je prístup, ktorý sa snaží vytvoriť flexibilný a dynamický pracovný proces, ktorý dokáže rýchlo a efektívne reagovať na zmeny v prostredí.

Agilný prístup umožňuje iteratívny vývoj s postupným vylepšovaním výsledku projektu. Vyznačuje sa tímovým prístupom, kde odborníci z rôznych oblastí spolupracujú na dosiahnutí cieľa.

Agilný manažment je odlišný od vodopádového prístupu, kde sú kroky projektu usporiadané v poradí a výsledok je stanovený vopred. Agilný prístup sa sústredí na neustálu spätnú väzbu a prispôsobenie sa požiadavkám zákazníka alebo prostredia.

Tento prístup je často využívaný v softvérovom vývoji. Je možné ho uplatniť aj v iných oblastiach, kde sú potrebné rýchlejšie a flexibilnejšie procesy. Agilný manažment môže byť účinným spôsobom, ako zlepšiť výkonnosť tímu a dosiahnuť lepšie výsledky projektov.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať