Agile

Agile v manažmente sa týka prístupu k riadeniu projektov a procesov, ktorý sa zakladá na agilnej metodológií.

Agile v manažmente sa týka prístupu k riadeniu projektov a procesov, ktorý sa zakladá na agilnej metodológií. Agilný manažment je prístup, ktorý sa snaží vytvoriť flexibilný a dynamický pracovný proces, ktorý dokáže rýchlo a efektívne reagovať na zmeny v prostredí.

Agilný prístup sa vyznačuje iteratívnym vývojom, ktorý umožňuje postupne a opakovane vylepšovať výsledok projektu. Tento prístup sa vyznačuje aj tímovo orientovaným prístupom, kde sa tímy skladajú z odborníkov z rôznych oblastí, ktorí spolupracujú na dosiahnutí cieľa.

Agilný manažment sa líši od tradičného vodopádového prístupu, kde sú kroky projektu usporiadané v určenom poradí a výsledok projektu sa stanovuje vopred. Na rozdiel od toho sa agilný prístup vyznačuje tým, že sa sústredí na neustálu spätnú väzbu a prispôsobenie sa meniacim sa požiadavkám zákazníka alebo prostredia.

Agilný prístup sa často používa v softvérovom vývoji, ale môže byť použitý aj v iných oblastiach, kde sú potrebné rýchlejšie a flexibilnejšie procesy. Agilný manažment môže byť účinným spôsobom, ako zlepšiť výkonnosť tímu a dosiahnuť lepšie výsledky projektov.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať