Kanban

Kanban je metóda riadenia výroby a projektového manažmentu, ktorá sa používa na zlepšenie toku práce a optimalizáciu výkonu.

Kanban je metóda riadenia výroby a projektového manažmentu, ktorá sa používa na zlepšenie toku práce a optimalizáciu výkonu. Táto metóda sa zameriava na vizuálnu reprezentáciu procesov a pracovných tokov, ktoré sú reprezentované na Kanban doskách alebo tabuliach. 

Každý projekt alebo úloha je reprezentovaná kartou, ktorá prechádza procesom od začiatku do konca. Táto karta sa pohybuje na Kanban doske z jedného stĺpca do druhého, kde každý stĺpec reprezentuje určitú fázu procesu, napríklad „čaká na spracovanie“, „v procese“ a „dokončené“. Kanban teda pomáha manažérom a tímovým členom monitorovať pokrok projektov, identifikovať prekážky a zlepšiť procesy. 

Kanban je pôvodne japonský pojem, ktorý znamená „vizuálny systém riadenia výroby“ a využíva sa vo výrobe automobilov, elektroniky a iných odvetviach. V súčasnosti sa však Kanban využíva v rôznych oblastiach vrátane softvérového vývoja, IT, marketingu, obchodu a mnohých ďalších. 

Kurzy obsahujúce metódu

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať