Scrum

Scrum je agilná metóda riadenia projektov, ktorá sa používa na zlepšenie efektívnosti tímov pri vývoji softvéru a ďalších komplexných projektov.

Scrum je agilná metóda riadenia projektov, ktorá sa používa na zlepšenie efektívnosti tímov pri vývoji softvéru a ďalších komplexných projektov. Prvýkrát ho predstavili v roku 1995 a odvtedy si získal veľkú popularitu v softvérovom priemysle a mnohých ďalších odvetviach.

Hlavnými princípmi Scrumu sú: 

  1. Iteratívny a inkrementálny prístup: Projekt je rozdelený na krátke, časovo obmedzené iterácie, zvané sprinty. Každý sprint by mal produkovat inkrement funkcionalného produktu. 
  2. Scrum Team: Tím pozostáva z troch hlavných rolí – Scrum Mastera, Product Ownera a Development Teamu. Scrum Master zabezpečuje, aby tímu nerobili prekážky a dodržiavali Scrum pravidlá, Product Owner zastupuje záujmy zákazníka a zodpovedá za tvorbu a správu backlogu produktu a Development Team vykonáva prácu a produkuje inkrement produktu. 
  3. Scrum Meetingy: Sú krátke, pravidelné stretnutia, ktoré udržiavajú tím informovaný a sú zamerané na riešenie konkrétnych otázok. Patria sem Daily Scrum (denne plánované stretnutie, kde sa tímy informujú o pokroku, pláne a prekážkach), Sprint Planning (plánovanie každého sprintu), Sprint Review (retrospektíva) a Sprint Retrospective (posúdenie a zlepšenie procesu). 
  4. Produktový backlog: Zoznam úloh a požiadaviek na produkt, ktoré majú byť splnené. Product Owner je zodpovedný za riadenie backlogu, hodnotenie priorít a zabezpečenie jeho aktuálnosti a srozumiteľnosti pre tím. 
  5. Inkrement produktu: Po každom sprinte by mal tím prezentovať inkrementálny produkt. Ide o funkčné a potenciálne dodateľnú verziu produktu, ktorá sa neustále rozširuje a zdokonaľuje. 

Scrum umožňuje pružné riadenie projektov s dôrazom na hodnotu pre zákazníka, riziko a tímovú spokojnosť. Vhodný je pre projekty, ktoré majú nejasné alebo meniace sa požiadavky a vyžadujú rýchle a pružné prispôsobenie.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať