22.03.2023

8D

8D je metóda korekcie a prevencie problémov v priemyselnej výrobe a v oblastiach, kde je dôležité riešiť problémy výroby a kvality.

8D je metóda korekcie a prevencie problémov v priemyselnej výrobe a v oblastiach, kde je dôležité riešiť problémy výroby a kvality. Tento postup vznikol ako súčasť kvalitatívneho manažmentu. Slúži na systematické riešenie a elimináciu príčin problémov, ktoré sa vyskytujú v procese výroby a služieb.

8 Disciplines metóda zahŕňa osem disciplín alebo krokov, ktoré sa postupne vykonávajú, aby sa problém efektívne vyriešil.
Tieto kroky zahŕňajú:

  • definovanie tímu
  • popis problému
  • zavedenie okamžitých krokov na obmedzenie škôd
  • identifikáciu príčiny
  • nájdenie a overenie nápravných opatrení
  • zavedenie trvalého riešenia
  • prevenciu opakovania a uzavretie procesu.

8D je uznávanou metódou v priemyselných odvetviach, kde je kvalita produktov a služieb kritická pre úspech podnikania. Táto metóda pomáha firmám rýchlo a systematicky riešiť problémy a zlepšovať svoje procesy a zároveň zvyšovať spokojnosť zákazníkov.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať