22.03.2023

8D

8D je metóda korekcie a prevencie problémov v priemyselnej výrobe a v oblastiach, kde je dôležité riešiť problémy výroby a kvality.

8D je metóda korekcie a prevencie problémov v priemyselnej výrobe a v oblastiach, kde je dôležité riešiť problémy výroby a kvality. 8D (Eight Disciplines) je postup, ktorý vznikol ako súčasť kvalitatívneho manažmentu a slúži na systematické riešenie a elimináciu príčin problémov, ktoré sa vyskytujú v procese výroby a služieb.

8D metóda zahŕňa osem disciplín alebo krokov, ktoré sa postupne vykonávajú, aby sa problém efektívne vyriešil. Tieto kroky zahŕňajú definovanie tímu, popis problému, zavedenie okamžitých krokov na obmedzenie škôd, identifikáciu príčiny, nájdenie a overenie nápravných opatrení, zavedenie trvalého riešenia, prevenciu opakovania a uzavretie procesu.

8D je uznávanou metódou v priemyselných odvetviach, kde je kvalita produktov a služieb kritická pre úspech podnikania. Táto metóda pomáha firmám rýchlo a systematicky riešiť problémy a zlepšovať svoje procesy a zároveň zvyšovať spokojnosť zákazníkov.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať