02.05.2022

Čo robiť, keď logistika a Supply Chain kolabuje?

Prečo je dôležité zvyšovať svoje spôsobilosti v logistike a Supply Change Managemente (SCM) ?

Prečo je dôležité zvyšovať svoje spôsobilosti v logistike a Supply Change Managemente (SCM) ?

Dodávateľsko-odberateľské siete po celom svete prakticky skolabovali. Málokto si však uvedomuje, že aj pred ich kolapsom bola konkurencieschopnosť firiem závislá od schopnosti riadiť ich.

Medzi rokmi 2018 a 2019 sme sa pýtali firiem na otázky, pri ktorých sme inšpirovali dávnejším prieskumom spoločnosť Delloite. Napriek viacerým zjednodušeniam sme získali výsledky, ktoré potvrdzujú pôvodnú myšlienku.

Obr.1. Vplyv  komplexity a spôsobilostí v SCM na ziskovosť firiem

Z nášho prieskumu vyplýva, že 47% spoločností má jednoduchý hodnotový reťazec, pri ktorom dosahuje nižšiu ziskovosť (reťazec pridávania hodnoty – y).

47% spoločností s pôvodne nižšou komplexitou a nižším ziskom zoberieme ako baseline (teda 100 % s ktorými budeme ďalej pracovať) a budeme posudzovať o koľko sa zvýši ich úspešnosť (profitabilita) ak spoločnosť zvýši komplexitu svojho hodnotového reťazca, alebo zvýši svoje spôsobilosti v rámci supply chain managementu.

Spoločnosti, ktoré využívajú komplexnejšie hodnotové reťazce, zvýšili svoju profitabilitu o minimálne 32%. Firmy, ktoré majú vyššiu komplexitu hodnotového reťazca a majú nízke spôsobilosti (capabilities)  v SCM tvoria 32% (ľavý horný kvadrant).

Naopak, ak firmy nezvýšili komplexitu ale zvýšili svoje spôsobilosti v SCM, stúpla ich profitabilita o 49%. Takýchto firiem je iba (pravý dolný kvadrant) 12 %.

Uvedený výsledok hovorí o tom, že spôsobilosti v SCM sa prejavujú vyšším dopadom na zisk a zároveň sú pre firmy náročnejšie. Práve preto sa menej firiem uberá týmto smerom zlepšovania. Čo sa však stane ak zvýšime aj komplexitu hodnotového reťazca aj naše spôsobilosti v SCM?

Tieto dva parametre (komplexnosť hodnotového reťazca a implementácia spôsobilostí Supply Chain Management) vytvárajú veľký synergický efekt. Zvýšenie profitability je preto pochopiteľne viac ako je súčet nárastu týchto dvoch kvadrantov. Firmy, ktoré zvládajú obe disciplíny, preukázali nárast o viac ako 164%.

Ale firiem, ktoré zvládajú obidve disciplíny, je iba 9%. Iste si kladiete otázku, čo 9% najúspešnejších firiem robí inak. V jednoduchosti by sa dali zaradiť tieto odlišnosti do piatich kategórií.

Komplexita –  geografická poloha, unikátny produkt, náročnosť zákazníka

Flexibilita –  v tom ako vyrábajú a distribuujú (správne množstvo, správny čas, správne miesto)

Transparentnosť –  stabilita v dopyte zákazníkov, transparentný dodávateľský reťazec

Spolupráca naprieč SCM –  práca so zákazníkmi a dodávateľmi, komunikácia namiesto transakcií

Technológie –  investujte do technológie, ktorá podporuje dosiahnutie všetkých predošlých predpokladov (prepojené MRP, používanie blockchainu na kvalitu dodávok)

Každá z týchto tém so sebou nesie veľa práce a veľa know-how, ktoré je dnes vo svete k dispozícii.

Výsledky nemožno dosiahnuť bez množstva vykonanej práce, ktorú treba urobiť čím skôr. Pretože nožnice sa medzi bežnými a vyspelejšími firmami v oblasti komplexnosti hodnotového reťazca a zároveň znalostí v SCM veľmi rýchlo otvárajú.

Logistika | Supply Chain Management | Digitalizácia | FBE |

Na našich prakticky orientovaných školeniach predstavujeme aj príklad optimalizácie dodávateľsko – odberateľskej siete v jednom medzinárodnom koncerne. Zamerali sme sa na nasledovné opatrenia:

  1. Zmapovanie prepojení v rámci dodávateľsko-odberateľskej siete.
  2. Zmapovanie hodnotového toku (VSM) v rámci spoločnosti ako aj v celom dodávateľsko-odberateľskej sieti.
  3. Nastavenie základných metrík pre jednotlivé spoločnosti v rámci dodávateľsko-odberateľskej sieti, napr. časový rámec v ktorom je spoločnosť schopná dosiahnuť koreláciu medzi vstupmi a výstupmi.
  4. Analýza profitability a strát v rámci dodávateľsko-odberateľskej siete a odstránenie umelej variability dodávateľsko-odberateľskej siete (tzv. bull whip effect)
  5. Zosúladenie logistických konceptov a riziková analýza pre logistické koncepty a plánovanie.
  6. Zvýšenie efektivity logistiky v jednotlivých súčastiach SCM.
  7. Nastavenie princípov Total Flow Managementu (TFM).
  8. Podpora za pomoci digitalizácii a smart riešení.

Tieto opatrenia priniesli zvýšenie profitability celej dodávateľsko-odberateľskej siete na viac ako trojnásobok.

Ak riešite podobné otázky, radi sa podelíme o naše skúsenosti a porozprávame sa o vašich zámeroch v oblasti logistiky, v SCM alebo v digitálnej transformácii logistiky.

Dávame do pozornosti tieto kurzy

Prehľad kurzov k téme článku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať