Môže byť údržba produktívna?

Myslíte si, že je možné, aby práca údržby bola odmeňovaná na základe toho, že zariadenie dobre funguje a nie na základe času, ktorý venuje odstráneniu porúch zariadení?

Nie je už neskoro, keď pracovník údržby pride k už odstavenému stroju?

Kto vyhodnotí vibrácie a rušivé zvuky, ktoré môžu indikovať blížiacu sa poruchu?

Nie je plytvaním ak základné výmeny oleja vykonáva len kvalifikovaná údržba?

Ako zapojiť operátorov do predchádzania porúch?

 

TPM prístup k údržbe (Total Productive Maintenance) stiera rozdiel medzi úlohami výroby a údržby tak, že kladie veľký dôraz na to, aby operátori mohli pomáhať pri údržbe svojich zariadení. Jedným z veľkých cieľov TPM princípov proaktívnej a preventívnej údržby je maximalizovať prevádzkovú efektivitu zariadení (OEE).

 

Prečo je pre dobré absolvovať prakticky zamerané školenie TPM?

  • Účastníci porozumejú dôvodom, prečo zavádzať TPM a nástroje ako postupovať na praktických príkladoch. Majú si možnosť precvičiť si v malých skupinách ich aplikáciu pod vedením lektora zo skúsenosťami z najlepších firiem.
  • Skúsenosť z kurzov je, že sa vytvorí atmosféra vzájomnej inśpirácie. Účastníci si pritom premyslia ako môžu ďalej postupovať v aplikácii TPM vo vlasných firmách.


Komu  je kurz určený?

Kurz TPM je určený najmä vedúcim pracovníkom výroby a údržby, majstrom, vedúcim pracovných tímov a špecialistov.


Aké prínosy si z kurzu odniesli účastníci ?

Praktické príklady zo závodov, skúsenosti lektora. Názor a odporúčania lektora k procesom a nástrojom používaným aj u nás v závode. Potvrdenie nášho tvrdenia že autonómna údržba sa týka aj výroby.
Koordinátor údržby za elektro a energetiku

 

Odniesol som si zaujímavé informácie o OEE (kalkulácie), budovanie TPM. Bola to veľká inšpirácia pre našu firmu.
Injection manager

 

Oceňujem výklad podľa reálnych skúseností. Najväčší praktický význam pre mňa bolo 5 pilierov TPM ale aj základy 5S. Opäť perfektné školenie od FBE s profesionálnym výkladom.
Quality & WCP Manager

 

Informácie o verejnom kurze nájdete aj na: TPM – totálne produktívna údržba