11.05.2022

Môže byť údržba produktívna?

Total Productive Maintenance stiera rozdiel medzi úlohami výroby a údržby tak, že kladie veľký dôraz na to, aby operátori mohli pomáhať pri údržbe svojich zariadení.

Myslíte si, že je možné, aby práca údržby bola odmeňovaná na základe toho, že zariadenie dobre funguje a nie na základe času, ktorý venuje odstráneniu porúch zariadení?

Nie je už neskoro, keď pracovník údržby pride k už odstavenému stroju?

Kto vyhodnotí vibrácie a rušivé zvuky, ktoré môžu indikovať blížiacu sa poruchu?

Nie je plytvaním ak základné výmeny oleja vykonáva len kvalifikovaná údržba?

Ako zapojiť operátorov do predchádzania porúch?

TPM prístup k údržbe (Total Productive Maintenance) stiera rozdiel medzi úlohami výroby a údržby tak, že kladie veľký dôraz na to, aby operátori mohli pomáhať pri údržbe svojich zariadení. Jedným z veľkých cieľov TPM princípov proaktívnej a preventívnej údržby je maximalizovať prevádzkovú efektivitu zariadení (OEE).

Prečo je pre dobré absolvovať prakticky zamerané školenie TPM?

  • Účastníci porozumejú dôvodom, prečo zavádzať TPM a nástroje ako postupovať na praktických príkladoch. Majú si možnosť precvičiť si v malých skupinách ich aplikáciu pod vedením lektora zo skúsenosťami z najlepších firiem.
  • Skúsenosť z kurzov je, že sa vytvorí atmosféra vzájomnej inśpirácie. Účastníci si pritom premyslia ako môžu ďalej postupovať v aplikácii TPM vo vlasných firmách.


Komu  je kurz určený?

Kurz TPM je určený najmä vedúcim pracovníkom výroby a údržby, majstrom, vedúcim pracovných tímov a špecialistov.

Aké prínossy si z kurzu odniesli účastníci?

Praktické príklady zo závodov, skúsenosti lektora. Názor a odporúčania lektora k procesom a nástrojom používaným aj u nás v závode. Potvrdenie nášho tvrdenia že autonómna údržba sa týka aj výroby.
Koordinátor údržby za elektro a energetiku

Odniesol som si zaujímavé informácie o OEE (kalkulácie), budovanie TPM. Bola to veľká inšpirácia pre našu firmu.
Injection manager

Oceňujem výklad podľa reálnych skúseností. Najväčší praktický význam pre mňa bolo 5 pilierov TPM ale aj základy 5S. Opäť perfektné školenie od FBE s profesionálnym výkladom.
Quality & WCP Manager

Total Productive Maintenance

Náš kurz o TPM

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať