Metódy zlepšovania procesov pre personalistov

▶ Naši kolegovia často hovoria, že ľudia zo vzdelávania a personalistiky väčšinou nemajú čas, aby si prešli školeniami rôznych metód zlepšovania procesov a vedenia projektov.

▶ Aby však boli dobrými partnermi kolegom, pre ktorých ich zabezpečujú, chcú poznať hlavné princípy a možno aj spôsob, ako sa v nich prepája obsah z praxou účastníkov.

▶ Nielen naše automobilky, ale aj ďalšie úspešné firmy ukazujú, že investovať do zefektívňovania procesov má zmysel. Digitálnej transformácii by malo predchádzať to, že si ľudia zodpovední aj za personalistické procesy vedia urobiť ich analýzu. Účastníci minulého kurzu ⏺“Prehľad metód zlepšovania procesov pre personalistov“, hodnotili ako najprínosnejšie:

👩‍🦰“Vidieť, čím žijú firmy účastníkov.” “Prepojenie ukážok praktických cvičení s diskusiami o aplikácii v personálnej praxi.”

👩‍🦳“Kirkpatrickov model, možnosť pozrieť sa hlbšie na význam jednotlivých krokov.“

👱“Meranie efektivity vzdelávacích aktivít. Uistenie sa, že ideme správnym smerom a poodkrytie slepého okna, prečo možno nám to ešte nefunguje celkom tak, ako si predstavujeme.”

👨‍🦰“Priblíženie systémov a metód zlepšovania a ich použiteľnosť v oblasti HR. Doteraz u nás boli známe a požívané iba inými oddeleniami.”

▶ Témou verejného kurzov je meranie kvality, analýza dát a navrhnutie zlepšenia personálnych a vzdelávacích procesov tak, aby tomu rozumeli aj ostatní kolegovia.

Termíny kurzu:

Prehľad metód zlepšovania procesov pre personalistov