Problem solving

Problem Solving, alebo riešenie problémov, je proces hľadania a implementovania riešenia problému.

Problem Solving, alebo riešenie problémov, je proces hľadania a implementovania riešenia problému. Je to základná zručnosť a schopnosť, ktorá je potrebná v mnohých oblastiach, ako napríklad v manažmente, výrobe, technológii, ale aj v každodennom živote.

Proces riešenia problému sa zvyčajne skladá z niekoľkých krokov:

  • identifikácia problému
  • zhromaždenie potrebných informácií a dát
  • analýza problému
  • vyhodnotenie možných riešení
  • výber najlepšieho riešenia
  • implementácia riešenia

Po implementácii sa vykonáva kontrola a sledovanie, aby sa zabezpečilo, že problém bol efektívne vyriešený a nevzniknú nové problémy.

Niektoré základné techniky a nástroje, ktoré sa používajú pri riešení problémov, sú napríklad brainstorming, Fishbone diagram, 5x prečo, Pareto analýza, SWOT analýza a mnoho ďalších.

Riešenie problémov je dôležitou schopnosťou pre každého manažéra, pracovníka alebo podnikateľa, pretože pomáha zvyšovať efektivitu a produktivitu a zlepšovať kvalitu výroby a služieb. Riešenie problémov tiež pomáha vytvárať inovatívne riešenia a zlepšovať konkurencieschopnosť spoločnosti.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať