5 why

„5 why“ je metóda, ktorá sa používa na identifikáciu koreňových príčin problémov.

„5 why“ je metóda, ktorá sa používa na identifikáciu koreňových príčin problémov. Táto metóda sa zameriava na kladenie otázok, kde sa snažíme postupne hlbšie preskúmať a pochopiť príčiny problému až k jeho koreňu.

Ide o proces, v ktorom sa kladú otázky typu „prečo?“ až do hĺbky piatich úrovní. Na každej úrovni sa kladie otázka na základe odpovede z predchádzajúcej úrovne. Táto otázka by nás postupne mala priviesť k hlavnej koreňovej príčine problému.

Cieľom tejto metódy je nielen nájsť riešenie pre aktuálny problém, ale aj odstrániť jeho koreňové príčiny, aby sa predišlo jeho opakovaniu v budúcnosti.

„5 why“ metóda bola vyvinutá v rámci systému Toyota Production System, kde sa používa ako súčasť metódy kontinuálneho zlepšovania procesov. Dnes sa táto metóda využíva v rôznych oblastiach, ako napríklad v manažmente, marketingu, alebo pri riešení technických problémov.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať