PSS (Problem Solving Story)

PSS (Problem Solving Story) alebo aj 8D (Eight Disciplines) je štruktúrovaná metóda na riešenie problémov, ktorá sa často používa v rámci riadenia kvality a kontroly procesov.

PSS (Problem Solving Story) a 8D (Eight Disciplines) sú metódy na riešenie problémov. Používajú sa pri riadení kvality a procesov. PSS systematicky a efektívne rieši problémy od identifikácie po odstránenie a prevenciu.

Problem Solving Story sa skladá z ôsmich disciplín alebo krokov, ktoré vytvárajú postupný a logický prístup k riešeniu problémov. Tieto disciplíny sú: 

 

  1.  Vytvorenie tímu: V tejto disciplíne sa zvolí tímový líder a zostaví tímový tím, ktorý bude zodpovedný za riešenie problému.
  2. Opis problému: V tejto disciplíne sa identifikuje a presne popíše problém, vrátane jeho charakteristík, vplyvu a dôsledkov.
  3. Okamžitá akcia: V tejto disciplíne sa prijímajú okamžité kroky na minimalizáciu alebo zastavenie škodlivých účinkov problému a chráni sa zákazník.
  4. Korekčné opatrenia a príčinná analýza: V tejto disciplíne sa identifikujú možné príčiny problému a vykonáva sa príčinná analýza s cieľom nájsť hlavnú príčinu problému.
  5. Vybrať a overiť korekčné opatrenia: V tejto disciplíne sa vyberajú korekčné opatrenia na odstránenie hlavnej príčiny problému. Tieto opatrenia sú následne overené a testované.
  6. Plánovanie prevencie: V tejto disciplíne sa vypracováva plán na zabezpečenie, že problém sa neopakuje. Zahŕňa opatrenia na prevenciu problému v budúcnosti.
  7. Implementácia a zatvorenie: V tejto disciplíne sa implementujú navrhnuté zlepšenia a monitoruje sa ich účinnosť. Po úspešnej implementácii sa problém považuje za vyriešený a uzatvára sa.
  8. Osvedčovanie a oslavovanie tímu: V tejto disciplíne sa tímu a jednotlivcom poskytuje spätná väzba a uznávanie za úspešné vyriešenie problému. 

PSS (8D) pomáha riešiť problémy v organizáciách, odstraňuje aktuálne aj prevencia budúcich. Poskytuje štruktúrovaný prístup a zvyšuje efektivitu organizácie.

Prehľad kurzov

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať