Line Balancing

Line Balancing, alebo vyvažovanie linky, je manažérsky prístup a technika plánovania a organizácie výroby, ktorá sa používa na minimalizáciu času potrebného na dokončenie výrobného procesu.

Line Balancing, nazývané aj vyvažovanie linky, predstavuje manažérsky prístup a techniku plánovania a organizácie výroby. Používame ju na minimalizáciu času potrebného na dokončenie výrobného procesu. Cieľom Line Balancingu je dosiahnuť rovnomerné rozdelenie práce a času medzi rôzne stanice na výrobnej línii. Týmto spôsobom môžeme minimalizovať prebytočné zdržania a plytvanie v procese.

Pri vyvažovaní linky analyzujeme všetky kroky výrobného procesu a určujeme, koľko času potrebujeme na dokončenie každého kroku. Následne rozhodujeme, ktoré kroky môžeme vykonať súčasne a kedy začneme. Našim cieľom je maximalizovať využitie všetkých zdrojov a minimalizovať časové zdržania a plytvanie.

Line Balancing sa najmä v oblasti výroby a montáže využíva na riadenie výroby a zlepšenie časovej efektivity procesov. Tento prístup zvyšuje produktivitu a efektivitu procesov a prispieva k zlepšeniu celkovej kvality výroby.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať