16.03.2023

Line Balancing

Line Balancing, alebo vyvažovanie linky, je manažérsky prístup a technika plánovania a organizácie výroby, ktorá sa používa na minimalizáciu času potrebného na dokončenie výrobného procesu.

Line Balancing, alebo vyvažovanie linky, je manažérsky prístup a technika plánovania a organizácie výroby, ktorá sa používa na minimalizáciu času potrebného na dokončenie výrobného procesu. Cieľom Line Balancing je dosiahnuť rovnomerné rozdelenie práce a času medzi rôzne stanice na výrobnej línii a tým minimalizovať prebytočné zdržania a plytvanie v procese.

Pri vyvažovaní linky sa analyzujú všetky kroky výrobného procesu a určuje sa, koľko času je potrebné na dokončenie každého kroku. Následne sa rozhoduje, ktoré kroky môžu byť vykonané súčasne a na akom čase by sa mali začať. Cieľom je maximalizovať využitie všetkých zdrojov a minimalizovať časové zdržania a plytvanie.

Line Balancing sa používa najmä v oblasti výroby a montáže, kde sa musí výroba riadiť prísne a je potrebné zlepšiť časovú efektivitu procesov. Tento prístup môže zvýšiť produktivitu a efektivitu procesov a viesť k zlepšeniu celkovej kvality výroby.

Kurzy obsahujúce metodiku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať