MTM (Methods-Time Measurement)

MTM (Methods-Time Measurement) je  metóda určená pre výpočet pracovného času.

MTM (Methods-Time Measurement) je  metóda určená pre výpočet pracovného času. Je to štandardizovaná metóda, ktorá sa používa na analýzu a hodnotenie pracovných postupov a určenie štandardného času potrebného na vykonanie konkrétnej úlohy. 

MTM je založené na princípe, že čas potrebný na vykonanie určitej úlohy je závislý na špecifických faktoroch. To môže byť zložitosť úlohy, pracovné podmienky, fyzická námaha a pohyb pracovníka. Metóda MTM analyzuje tieto faktory a definuje predurčené časy pre rôzne pracovné úlohy.

Existuje niekoľko variantov metódy MTM, ako napríklad MTM-1, MTM-2, MTM-UAS (Universal Analyzing System), MTM-MEK (Methods Engineering Kitchen) a ďalšie. Každá z týchto variantov poskytuje rôzne techniky a nástroje pre analýzu a meranie pracovného času. 

Metóda MTM sa používa v rôznych priemyselných odvetviach a sektoroch, kde je potrebné presne stanoviť pracovný čas pre konkrétne úlohy. Pomáha pri optimalizácii pracovných postupov, plánovaní výroby, určovaní pracovnej záťaže a stanovovaní normatívnych časov pre výrobu. 

Metóda MTM je dôležitým nástrojom pre manažérov, inžinierov a pracovných štúdií, ktorí sa zaoberajú analýzou pracovných úloh a meraním pracovného času. Pomáha zlepšiť efektivitu práce, znížiť náklady a zvýšiť produktivitu. 

Prehľad kurzov

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať