Multiprojektové riadenie

Štandardná forma realizácie kurzu je prezenčná. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou. Pracovné metódy používané v tréningových programoch na diaľku sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a praktické prenesenie do praxe.

CIELE

  • Zážitkovou formou pochopiť princípy riadenia projektov a portfólií a nadobudnúť skúsenosť s dynamikou viacnásobných projektových väzieb, ako je zdieľanie zdrojov vo viacerých projektoch.
  • Efektívne preniesť požiadavky a kontextové očakávania stakeholderov do komplexného projektu.
  • Rozhodovať sa aj pri nedostatku informácií a ošetriť riziká vyplývajúce z komplexnosti.

OBSAH KURZU

Školenie je určené projektovým manažérom a zástupcom kľúčových funkcií zúčastňujúcich sa v procese kontrahovania, dizajnu, plánovania a riadenia realizácie rozsiahlych projektov. Medzi typických účastníkov patria manažéri divízií, vedúci obchodu a vývoja, produktoví manažéri, teamleadri, špecialisti a koordinátori.

Simulácia je špecificky zameraná na tieto aspekty komplexných projektov:

  • Pochopenie zákazníckych požiadaviek a zvládnutie neurčitosti zadania.
  • Určovanie rozsahu projektu pri zohľadnení priorít.
  • Analýza alternatív a rozhodovanie v komplexnosti.
  • Optimalizácia zdieľania informácií.
  • Vlastníctvo projektu a jeho riadenie, včasné zohľadnenie rizík.

Prostredníctvom ekonomického, organizačného a strategického zhodnotenia štvorkolovej simulácie získajú účastníci nové znalosti, odskúšajú si aplikáciou princípov a nástrojov v simulačnom prostredí a cez príklady z reálnych projektov ich prepoja s vlastnou praxou.

CENA KURZU

Cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 468€

Zľavnená cena za kurz

Cena na osobu s DPH je 444€

HARMONOGRAM

PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Aplikačná podpora od lektora v praxi

Pre účastníkov kurzu je k dispozícii možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom. Odporúčaný rozsah je 2-3 konzultácie.

Cena za jednu aplikačnú konzultáciu s lektorom (1 hodina) je 150,- EUR + DPH.
Aplikačné konzultácie sú realizované online.

Pre objednanie či viac informácií o následných individuálnych konzultáciách nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle 02/5441 8513.

Záväzná prihláška na kurz

Informácie o kurze
KurzModul
Informácie o účastnikovi kurzu

Fakturačné údaje
Kontaktná osoba
Rezervácia ubytovania

HOTEL APOLLO
Poplatok za ubytovanie uhrádza účastník individuálne na recepcii hotela.

Bez ubytovania1-lôžková izba s raňajkami (65 €)2-lôžková izba s raňajkami (80 €)
Deň vopredZ 1. na 2. deňZ 2. na 3. deň
Odoslaním tohto formulára účastník potvrdzuje, že súhlasí so zmluvnými podmienkami a že účastnícky poplatok poukáže na účet FBE Bratislava – IBAN: SK96 1100 0000 0026 2108 1463, SWIFT CODE: TATRSKBX, najneskôr do uzávierky kurzu (variabilný symbol je uvedený pri kurze, konštantný symbol: 0308).
Odoslaním formulára dávate v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so správou, spracovaním a uchovaním hore uvedených osobných údajov spoločnosťou FBE Bratislava, s.r.o. (so sídlom v Bratislave, Lazaretská 29, 811 09, IČO: 35752807) pre účel registrácie na uvedené školenie.
V prípade otázok nás môžete kontaktovať na tel. čísle 02/54 41 85 13 alebo e-mailom na fbe@fbe.sk.Táto stránka je chránená protokolom reCAPTCHA a platia pravidlá ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky spoločnosti Google.