Finančný manažment pre nefinančných manažérov

Kurz Finančný manažment pre nefinančných manažérov je zameraný na porozumenie vplyvu ekonomických ukazovateľov na rôzne aktivity spoločnosti.

 • Účastníci pod vedením skúseného lektora aplikujú obsah najmä pomocou simulácií a príkladov z praxe.
 • Top lektori s praxou a experti vo svojej oblasti.
 • Vysoká miera spokojnosti účastníkov kurzu.

Forma realizácie kurzu je prezenčná alebo online (prípadne obe formy).
Pracovné metódy používané v tréningových programoch sú zvolené tak, aby sme zaistili interaktivitu, prispôsobenie obsahu potrebám účastníkov a prioritne sa zamerali na prenesenie znalostí do praxe.

 • Porozumenie vplyvu ekonomických ukazovateľov na rôzne aktivity spoločnosti
 • Základné ekonomické výsledky: zisk, tržby, výnosy, hodnota spoločnosti, pridaná hodnota, aktíva, pasíva, investície, odpisy, fixné náklady, iné druhy nákladov, pohľadávky, dlhy, daň zo zisku, DPH, odvody, rozdelenie zisku, EBIT, EBT, EBITDA
 • Ekonomické ukazovatele používané v komunikácii s rôznymi zainteresovanými skupinám

Základné finančné analýzy

 • Kedy je firma zdravá
 • Financovanie firmy vlastným a cudzím kapitálom, časová hodnota Cash Flow
 • Základné ukazovatele: ROI, ROCE, zadlženosť, Cash Flow, Likvidita, Doba obratu
 • Čo zaujíma investorov alebo majiteľov. Čo zaujíma zákazníkov a dodávateľov

Príprava budgetu

 • Finančný benchmarking
 • Ovplyvniteľné a neovplyvniteľné položky
 • Budgeting process a problémy, ktorým sa dá predchádzať
 • Analýza budgetu pre rôzne ciele
 • Sledovanie operatívneho plnenia budgetu (dôležitá téma)

Zlepšovanie finančných výsledkov

 • Prečo potrebujeme zlepšovať finančné výsledky
 • Okamžité možnosti ovplyvnenia finančných výsledkov
 • Strednodobé a dlhodobé možnosti ovplyvňovania finančných výsledkov
 • Break-Even analýza
 • Activity-Based Costing
 • Finančná riziková analýza a šetrenie prostriedkov

Konkrétne požiadavky klienta

 • Vysvetlenia pojmov ako je PNL: EBIT  EBITDA (HV), IFRS EBITDA, CONS EBITDA.
 • Optimalizácia nákladov a výnosov (znižovanie, zvyšovanie, zrušenie, zmena,…)
PROGRAM 1.DEŇ 2.DEŇ
Registrácia 8:45
Program 9:00 8:00
Obed 12:00 12:00
Program 13:00 13:00
Ukončenie 16:30 16:00

Pre účastníkov kurzu ponúkame možnosť následnej aplikačnej podpory formou individuálnej konzultácie s lektorom alebo formou workshopov priamo u klienta.

 

Pre objednanie alebo viac informácií nás kontaktujte na fbe@fbe.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 2 544 185 13.

Prihláška do kurzu

Prihlásiť sa

Kapacita kurzov je obmedzená. Účastníkov zaraďujeme v poradí podľa dátumu záväznej prihlášky.

Odporúčame aj nasledovné kurzy

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať