Smart Manufacturing: Je Lean manažment na ústupe?

Je v tejto situácii Lean manažment ešte potrebný?

Naše podniky sa menia. Cloud computing, internet vecí, real-time sense-and-response technológie, cloudové služby, big data, robotika, umelá inteligencia, 3D tlače a ďalšie nové technológie sú predurčené na to, aby nám pomáhali riadiť naše podniky efektívnejšie. Je v tejto situácii Lean manažment ešte potrebný?

Na prakticom seminári Industry 4.0, ktorý sme nedávno robili v Stuttgarte, sme s poprednými expertami diskutovali o ďalšom smerovaní „smart manufacturing“. Otázka bola: „Aký je potenciál Industry 4.0 a ktoré kroky musia nasledovať, aby sme sa čo najlepšie pripravili na nové príležitosti?“
Zhodli sme sa, že základom pre Industry 4.0. je Lean manažment.

Lean teda určite nie je na ústupe. Skôr naopak, princípy Lean manažmentu sa stávajú ešte dôležitejšie a práve Industry 4.0 vytvára priestor pre vytvorenie skutočne štíhleho podniku. Umožňuje jednoduchšie a obsiahlejšie pochopenie požiadaviek a potrieb zákazníkov (big data), ako aj okamžité zdieľanie potrebných dát cez komplexné reťazce dodávok a sieti. Smart podniky dokážu produkovať viac s menším plytvaním. Industry 4.0 taktiež umožňuje rýchlejší „one piece flow“ customizovaných produktov a má potenciál rapídne redukovať skladové zásoby práve prostredníctvom efektívnych dodávok.

Stručne povedané, technológie Industry 4.0 môžu byť presne to, čo potrebujeme na vytvorenie štíhlych dodávateľských reťazcov a procesov. Bez Lean-u hrozí, že sa stanú iba technologickým „pozlátkom“, kde úžitok nemusí prevýšiť náklady. Aj autonómne logistické drony môžu byť zdrojom plytvania, ak nemáme štíhle logistické toky. Prínosom Lean-u je maximálny úžitok pre zákazníka, byť čo najefektívnejší dnes, ako aj v budúcnosti.

Najlepšie ako si Lean dostať „pod kožu“, je vyskúšať si jeho nástroje na praktických príkladoch.

Sériu tréningov Lean-u sme preto postavili na ukážkach aplikácie z praxe a simuláciách, pri ktorých je možné zažiť, čo znamená Lean v praxi. Pridanou hodnotou pre účastníkov je vyskúšať si prácu s unikátnou softvérovou aplikáciou pre mapovanie hodnotových tokov – „VSM manager“.

 

Dávame do pozornosti tieto kurzy

Prehľad kurzov k téme článku

Zaujímavosti a novinky

Dohodnite si konzultáciu

Kontaktovať